Sự kiện - chuyên đề:

HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Khai mạc Kỳ họp thứ nhất

VHDN: Sáng ngày 4/7/2021, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc Kỳ họp thứ nhất tại TP Vinh. Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ 100% số phiếu đại biểu có mặt.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý – Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, các đại biểu tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Các ông: Nguyễn Nam Đình – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tỷ lệ 100% số phiếu đại biểu có mặt.

Ông Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ 100% số phiếu đại biểu có mặt. Các ông: Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; Các ông: Lê Ngọc Hoa; Bùi Đình Long – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 32 người.

Sau khi thống nhất thông qua nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, hội nghị đã tiến hành bầu trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh, thông qua nghị quyết về số lượng ủy viên các ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý – Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII đảm nhận trọng trách vào thời điểm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đang tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Quyết tâm chính trị cao và nỗ lực đổi mới, vượt khó của toàn tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đã bước đầu mang lại và được khẳng định bằng những kết quả khởi sắc về phát triển kinh tế – xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,58%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của Nhân dân. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, các cấp, các ngành cần tập trung tối đa, cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phải kịp thời hơn, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, phát huy tối đa vai trò sức dân hơn để ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình và đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng; kiên trì, kiên định, kiên quyết, đồng bộ, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.                                                                                                   Lâm Oanh

11:35:32 04-07-2021

VHDN: Sáng ngày 4/7/2021, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc Kỳ họp thứ nhất tại TP Vinh. Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết […]

Đối tác của chúng tôi