Sự kiện - chuyên đề:

HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII họp kỳ thứ 7

VHDN: Tại Trung tâm hội nghị của tỉnh Thanh Hoá , HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ họp thứ 7 đã khai mạc trọng thể vào sáng 11/ 7 /2022 . Kỳ họp lần này quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, cũng như  về tài chính- ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án … Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII được tổ chức trong 2,5 ngày, bế mạc vào ngày 13/07/2022.

Khai mạc kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính- ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án…

Đ/C Đỗ Trọng Hưng UVTW bí thư tỉnh ủy chủ tịch HĐND khai mạc Kỳ họp.

Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị các vị đại biểu với vinh dự, trách nhiệm người đại biểu nhân dân, từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng; chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự mà cử tri quan tâm; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc nội dung chương trình Kỳ họp đã được thông qua, góp phần làm nên thành công của Kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Toàn cảnh.

Tại kỳ họp các đại biểu được  nghe và  thảo luận  đồng thờithông qua các báo cáo gồm: Tình hình kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới từ kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2022; Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2021.

Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính và công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017- 2021; Báo cáo của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp, giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Báo cáo của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến nay; Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ xem xét quyết định 48 tờ trình của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính- ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án…; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.


 Anh Minh

11:55:07 11-07-2022

VHDN: Tại Trung tâm hội nghị của tỉnh Thanh Hoá , HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ họp thứ 7 đã khai mạc trọng thể vào sáng 11/ 7 /2022 . Kỳ họp lần này quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh về kế hoạch phát triển […]

Đối tác của chúng tôi