Sự kiện - chuyên đề:

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa: Đoàn kết – đổi mới – sáng tạo – phát triển

VHDN: Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hoá đã làm tốt công tác kết nối hội viên; tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

 

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hoá có 500 doanh nghiệp hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt chủ trương, chính sách của Nhà nước và của tỉnh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời làm tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp uỷ, chính quyền địa phương; kịp thời nắm bắt, kiến nghị giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hội viên; tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo…

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa Nguyễn Văn Thành tái đắc cử nhiệm kỳ II (2024 – 2029).

Sự kết nối, thăm hỏi, động viên hội viên luôn được Hiệp hội quan tâm, với mục đích xây dựng các mối liên kết trong quan hệ sản xuất và mở rộng hợp tác. Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã tổ chức gần 50 chương trình thăm, làm việc tại DN hội viên; duy trì chương trình Cà phê Doanh nhân hằng tháng; đào tạo, tập huấn kỹ năng, kiến thức quản trị, giao tiếp, marketing tổ chức hằng tuần. Hiệp hội cũng đã kêu gọi ủng hộ hơn 5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài tại địa phương.

Với phương châm “Đoàn kết – đổi mới – sáng tạo – phát triển – hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hoá sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; xây dựng, tổ chức Hội lớn mạnh về số lượng và chất lượng, thực sự là mái nhà chung, tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng thời triển khai nhiều chương trình đồng hành, hỗ trợ hội viên kết nối giao thương, xây dựng thương hiệu và gắn kết, chia sẻ giá trị với cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội khoá II, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 72 doanh nhân. Doanh nhân Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hoá. Nhân dịp này, Hiệp hội đã ký kết các chương trình hợp tác với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam; ủng hộ công tác an sinh xã hội và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tại Đại hội, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị đã trao ủng hộ Quỹ An sinh Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hoá số tiền 20 triệu đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Thanh Hoá trao ủng hộ 300 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội tại TP Thanh Hoá.

 

Anh Minh

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 5/2024)

09:59:42 10-05-2024

VHDN: Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hoá đã làm tốt công tác kết nối hội viên; tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.   Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hoá có […]

Đối tác của chúng tôi