Sự kiện - chuyên đề:

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2 hướng đến mục tiêu bền vững

VHDN:Ngày 20/8, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp đã tạo ra của cải chiếm 70% giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Trị có trên 4.100 doanh nghiệp, tổng sản phẩm tạo ra bình quân hằng năm chiếm trên 70% giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn, góp phần tăng thu ngân sách nội địa, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động.

Quang cảnh đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

Tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, đến nay có hơn 100 dự án của doanh nghiệp đi vào hoạt động, đóng góp cho ngân sách địa phương từ 15-30% tổng thu ngân sách của tỉnh, tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Nhiệm kỳ qua, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã khắc phục những khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, cải tiến công nghệ, tạo thêm nhiều sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, tích cực mở rộng thị trường trong và ngoài nước, quan tâm chăm lo giải quyết việc làm và thực hiện cơ bản các chế độ chính sách đối với người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp không nhỏ vào ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Các đại biểu về dự đại hội

Cùng với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã có bước phát triển, hình thành được mạng lưới ở một số huyện, thị xã, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để vận động, tập hợp doanh nghiệp, doanh nhân tham gia vào hiệp hội. Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã thực hiện khá tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình và triển khai một số chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp đạt hiệu quả thiết thực như kết nối tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo.

Tại đại hội, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị trao biển tượng trưng tặng số tiền 732 triệu đồng cho đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm chung tay hỗ trợ kinh phí cho các quản trang ở nghĩa trang liệt sĩ cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng biểu dương tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu vận động, phát triển thêm hội viên, phấn đấu đến năm 2026 nâng tổng số hội viên đạt 800 doanh nghiệp; Tiếp tục củng cố, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động đại diện, bảo vệ, tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, doanh nhân; Chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, doanh nhân thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và nâng cao trách nhiệm xã hội, ra sức xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Xuân Hiển

17:23:05 21-08-GMT+0700

VHDN:Ngày 20/8, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp đã tạo ra của cải chiếm 70% giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Trị có trên 4.100 doanh […]

Đối tác của chúng tôi