Sự kiện - chuyên đề:

Hiểu đúng vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư bất động sản

Chủ đầu tư có vai trò vô cùng quan trọng đối với dự án bất động sản, trong đó vai trò cùng trách nhiệm của chủ đầu tư dự án phần nào còn phụ thuộc vào loại hình dự án bất động sản mà chủ đầu tư đó đang đảm nhận.

Vai trò của chủ đầu tư

Chủ đầu tư phải có đủ khả năng để tổ chức tư vấn, quản lý các vấn đề của dự án thay cho người quyết định đầu tư. Vì thế, chủ đầu tư không có đủ năng lực sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Chủ đầu tư còn là người trực tiếp giám sát công trình, thường xuyên kiểm tra công tác thiết kế và tiêu chuẩn thi công.

Trách nhiệm của chủ đầu tư

Chủ đầu tư có trách nhiệm rất lớn với mỗi dự án bất động sản. Họ chính là cá nhân, đơn vị định đoạt mọi hoạt động của dự án. Chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm cho các vấn đề:

– Chất lượng, tiến độ dự án và các vấn đề xoay quanh vốn đầu tư theo đúng quy định.

– Quản lý khai thác, kinh doanh, đầu tư xây dựng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật.

– Quyết định việc thuê các bên tham gia thực hiện, đảm bảo quá trình triển khai dự án.

– Theo dõi tiến độ thi công, tiến hành kiểm tra, nghiệm thu dự án. Chủ đầu tư cũng có quyền dừng yêu cầu thi công, khắc phục hậu quả khi phát hiện có sai phạm.

– Đảm bảo nguồn tài chính để triển khai dự án theo đúng tiến độ.

– Đảm bảo các vấn đề liên quan đến pháp lý và luật đầu tư bất động sản theo đúng yêu cầu, quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư

Ngoài những trách nhiệm liên quan tới phát triển dự án bất động sản thì chủ đầu tư còn phải chịu trách nhiệm về các khâu thiết kế cùng với thi công công trình dự án. Điều này cho thấy chủ đầu tư chính là người hoặc đơn vị thẩm định hay phê duyệt ý tưởng thiết kế, dự trù kinh phí xây dựng dự án.

Ngoài ra chủ đầu tư cũng phải là người phê duyệt kế hoạch đấu thầu và làm hồ sơ dự thầu hoặc mời thầu, hoặc đánh giá nhà thầu và thông báo kết quả đấu thầu với những dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Sau khi có kết quả trúng thầu, chủ đầu tư tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu để bắt tay và xây dựng. Sau quá trình thi công, chủ đầu tư nghiệm thu công trình để sẵn sàng đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo LĐO

14:50:38 15-10-GMT+0700

Chủ đầu tư có vai trò vô cùng quan trọng đối với dự án bất động sản, trong đó vai trò cùng trách nhiệm của chủ đầu tư dự án phần nào còn phụ thuộc vào loại hình dự án bất động sản mà chủ đầu tư đó đang đảm nhận. Vai trò của chủ đầu […]

Đối tác của chúng tôi