Sự kiện - chuyên đề:

Hiệu quả cao ,động lực lớn

VHDN: Tại Lễ trao giải thưởng ASSA tổ chức tại Brunei ngày 17/9 vừa qua, BHXH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng về “Đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và DN”. Hai năm liên tiếp 2017-2018, BHXH Việt Nam dẫn đầu Bảng xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT khối các cơ quan thuộc Chính phủ… Những nỗ lực này đã và đang giúp ngành ngày càng khẳng định vị thế của cơ quan cung cấp dịch vụ công về an sinh xã hội…

Tiên phong trong cải cách TTHC

Thực hiện dự án “Đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN” cũng như các Nghị quyết của Chính phủ, những năm qua, BHXH Việt Nam luôn tập trung mọi nguồn lực rà soát, đơn giản hóa TTHC gắn với ứng dụng CNTT. Theo đó, đã giảm số giờ thực hiện TTHC cho người dân và DN từ 335 giờ (năm 2015) xuống còn 147 giờ (năm 2018). Đáng chú ý, số TTHC có mức giảm ấn tượng tới trên 70% số lượng, từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 28 thủ tục (năm 2017); đến tháng 5/2019 còn 27 thủ tục. Những TTHC đã được rút gọn được cập nhật lên CSDL quốc gia về TTHC, được niêm yết và thông báo công khai, giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng giải quyết công việc. Bên cạnh đó, ngành còn thường xuyên rà soát, cập nhật, chuẩn hóa các TTHC còn hiệu lực theo đúng quy định.

Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC hiện được ngành duy trì theo 3 hình thức: Qua bộ phận “Một cửa” tại trụ sở BHXH và Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và bộ phận “Một cửa” cấp huyện; qua giao dịch điện tử; qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN, NLĐ khi tham gia giao dịch. Đặc biệt, ngành đã đưa vào vận hành Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ; theo đó hiện đã có trên 90% số đơn vị, DN đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; 63/63 tỉnh, thành phố đã nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), một trong những công đoạn làm mất nhiều thời gian của DN khi thực hiện các TTHC về BHXH là quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ giao dịch với cơ quan BHXH. Với nỗ lực cắt giảm các thành phần, tiêu thức trên hồ sơ, trong giai đoạn 2014-2015, cơ quan BHXH đã giảm 56% số lượng hồ sơ… Giai đoạn từ 2018 đến nay, các TTHC về BHXH đã giảm thêm 24% số biểu mẫu; 29% tiêu thức; 12% quy trình thao tác thực hiện và 49% thành phần hồ sơ…

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng CSDL quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia có liên quan”. Trong giai đoạn 2019-2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ ưu tiên tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với lĩnh vực BHXH gồm: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT bắt buộc, BH TNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT…

Động lực từ ứng dụng CNTT

Một trong những động lực cải cách của BHXH Việt Nam là đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ theo Kiến trúc Chính phủ điện tử. Từ năm 2016, ngành BHXH cũng đã đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT, kết nối gần 100% cơ sở KCB BHYT toàn quốc. Năm 2017 và 2018 được coi là thời điểm đột phá, triển khai hiệu quả Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử; phần mềm giao dịch điện tử lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp…

Song song với Hệ thống giao dịch điện tử về công tác thu nộp BHXH, ngành BHXH cũng đang triển khai xây dựng hệ thống chi trả BHXH điện tử… Mục tiêu hướng tới là hiện đại hóa, điện tử hóa các giao dịch thu nộp, chi trả BHXH thông qua phương thức thanh toán điện tử song phương tập trung giữa BHXH Việt Nam và hệ thống các ngân hàng thương mại có thỏa thuận hợp tác. Trên nền tảng ứng dụng CNTT, BHXH Việt Nam đang khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0 ngành BHXH để phục vụ người dân và DN theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và DN, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

An Thái

14:25:32 11-10-2019

VHDN: Tại Lễ trao giải thưởng ASSA tổ chức tại Brunei ngày 17/9 vừa qua, BHXH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng về “Đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và DN”. Hai năm liên tiếp 2017-2018, BHXH Việt Nam dẫn đầu Bảng xếp hạng mức độ ứng […]

Đối tác của chúng tôi