Sự kiện - chuyên đề:

Hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2024 tại Bắc Ninh

VHDN: Năm 2024, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt 18 hoạt động xúc tiến đầu tư với tổng kinh phí 3,678 tỷ đồng; trong đó, dành 2,678 tỷ đồng triển khai các hoạt động xúc tiến đấu tư thường niên và 1 tỷ đồng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh dự kiến diễn ra tháng 3-2024.

 

Trong hoạt động xúc tiến đầu tư thường niên, Ban Quản lý các KCN tỉnh được phân bổ 2,193 tỷ đồng để tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu về hoạt động đầu tư tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; in tài liệu giới thiệu về các khu công nghiệp; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư trong nước đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc; tiếp và làm việc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các KCN Bắc Ninh. Cùng với đó, tổ chức, tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại nước ngoài tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ…

Sản xuất các sản phẩm ĐTDĐ tại Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam (KCN Yên Phong).

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) được phân bổ 485 triệu đồng phục vụ việc tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu trong nước về hoạt động xúc tiến đầu tư; biên soạn, in ấn Tờ gấp “Giới thiệu, quảng bá về cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh”, “Môi trường đầu tư tỉnh Bắc Ninh”, “Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh định hướng năm 2025” bằng các ngôn ngữ: Việt – Anh – Nhật – Hàn – Trung; tổ chức tọa đàm, tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong nước do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức…

09:09:25 11-03-2024

VHDN: Năm 2024, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt 18 hoạt động xúc tiến đầu tư với tổng kinh phí 3,678 tỷ đồng; trong đó, dành 2,678 tỷ đồng triển khai các hoạt động xúc tiến đấu tư thường niên và 1 tỷ đồng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến […]

Đối tác của chúng tôi