Sự kiện - chuyên đề:

Hội Cựu chiến binh Vimico: Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024

VHDN: Vừa qua, tại Lào Cai, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024 – 2029. Tới dự Hội nghị có đại diện Ban thường vụ Đảng uỷ, Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn TN Tổng Công ty Khoáng sản TKV.

 

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB Vimico phát động gắn với phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những nội dung cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tế tại các chi hội CCB cơ sở. Hội viên thuộc các cấp Hội CCB đã phát huy tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, đoàn kết, giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và người lao động trong toàn Tổng Công ty.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các cấp hội đã không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, củng cố, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm tốt chức năng tham mưu giúp các cấp ủy, ban lãnh đạo các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP đã đề ra.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2024 – 2029, các Chi hội CCB toàn Tổng Công ty đã cam kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tổ chức Hội. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời tập trung xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa.

Ông Hoàng Ngọc Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản TKV – Giám đốc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Ngọc Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản TKV – Giám đốc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Hội CCB Vimico đã đạt được trong việc triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024. Để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, giai đoạn 2024 – 2029, đề nghị Hội CCB Vimico tích cực tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, trong đó đặc biệt quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bản lĩnh của cựu chiến binh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”với những nội dung thiết thực, phù hợp với đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ SXKD mà Nghị quyết Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP đã đề ra.

Hội nghị đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 13 cá nhân là các hội viên CCB các cấp hội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, hội nghị đã bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Khối doanh nghiệp Hà Nội lần thứ VII năm 2024.

 

PV

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 7/2024)

10:59:25 11-07-2024

VHDN: Vừa qua, tại Lào Cai, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024 – 2029. Tới dự Hội […]

Đối tác của chúng tôi