Sự kiện - chuyên đề:

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII họp kỳ thứ IX

VHDN: Hôm nay  8 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ IX. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay đến hết ngày 10/7/2019. Đ/C Trịnh Văn Chiến ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khai mạc Hội nghị.

 

Đ/C Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ : Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và các mặt công tác khác của tỉnh ta trong 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 – “Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giai đoạn 2015 – 2020 của tỉnh Thanh Hóa chúng ta.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

Một là, xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế – xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa 17.

Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 17. Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 14.

Xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

Hai là, xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo các nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 20 nghị quyết rất quan trọng, trong đó nghị quyết quan trọng hàng đầu là: Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đ/C Trịnh Văn Chiến Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc

Các nghị quyết còn lại đó là:

– Nhóm nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án, có 9 nghị quyết, gồm:

+ Chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh đến năm 2020.

+ Chủ trương đầu tư:

* Dự án xây dựng khu điều trị nội trú Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa;

* Dự án xây dựng Khu điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc;

* Dự án xây dựng cầu Tổ Rồng, huyện Thường Xuân;

* Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47;

* Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân.

+ Điều chỉnh chủ trương đầu tư:

* Dự án đường từ Trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

* Và, dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải, nước mưa khu vực phía Tây đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn.

– Nhóm nghị quyết về cơ chế, chính sách, định mức chi, có 5 nghị quyết, gồm:

+ Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

+ Chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục – thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh.

+ Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

+ Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 61 ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

+ Quy định về đối tượng khách mời và mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc; chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh.

– Nhóm nghị quyết về các nội dung quan trọng khác, có 5 nghị quyết, gồm:

+ Đặt, đổi tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

+ Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 từ nguồn 10% dự phòng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài và điều chỉnh nội bộ kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài.

+ Giao kế hoạch chi tiết hỗ trợ đầu tư các dự án khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Giao kế hoạch chi tiết vốn vay lại cho các dự án sử dụng vốn ODA từ nguồn Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại năm 2019.

+ Chấp thuận các dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Đây là những nghị quyết rất quan trọng, nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, cấp huyện và huy động nguồn lực, quyết định các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề bức xúc mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Kinh nghiệm các kỳ họp trước đây cho thấy, thông qua hoạt động này, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, khó khăn, vướng mắc của sản xuất và đời sống đã được HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả. Những kết quả mà tỉnh ta đạt được trong thời gian qua, nhất là 6 tháng đầu năm 2019 có phần đóng góp quan trọng của các quyết định của HĐND tỉnh, trong đó có hoạt động hết sức có ý nghĩa này. Vì vậy, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những vấn đề bức xúc nhất mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra và những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm để chất vấn các thành viên của UBND tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành liên quan. Đề nghị các vị được chất vấn nghiên cứu kỹ câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của mình và của các cơ quan, đơn vị liên quan; nêu rõ biệp pháp, giải pháp, tiến độ thời gian khắc phục được những hạn chế, yếu kém của vấn đề được chất vấn.

Quỳnh Anh

23:33:06 08-07-UTC

VHDN: Hôm nay  8 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ IX. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay đến hết ngày 10/7/2019. Đ/C Trịnh Văn Chiến ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND […]

Slider

Đối tác của chúng tôi