Sự kiện - chuyên đề:

Ảnh 2

20:19:58 31-12-GMT+0700

Hội đã phối hợp với Lãnh đạo 2 huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên; chính quyền địa phương cùng đại diện Công ty CP. Tập đoàn Thiên Minh Đức trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà Ngô Thị Tịu là mẹ liệt sĩ Nguyễn Thế Quang (Nghi Lộc) và bà Nguyễn Thị Xuân, vợ liệt sĩ Hoàng Nghĩa Lộc (Hưng Nguyên).

Đối tác của chúng tôi