Sự kiện - chuyên đề:

Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Sáng 6/2 tại Trụ sở TW Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Hội nghị gặp mặt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ảnh 2
Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ảnh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ảnh 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ảnh 5
Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ảnh 6
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ảnh 7
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo TTXVN

14:14:48 06-02-GMT+0700

Sáng 6/2 tại Trụ sở TW Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Hội nghị gặp mặt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh […]

Đối tác của chúng tôi