Sự kiện - chuyên đề:

Hội Nhà báo TPHCM trả lời bà Nguyễn Phương Hằng về việc yêu cầu xử lý nhà báo Hàn Ni

Ngày 20/1, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM đã có văn bản về kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Phương Hằng, liên quan đến nhà báo Hàn Ni.

Văn bản của Sở TT&TT TPHCM gửi bà Nguyễn Phương Hằng (địa chỉ quận 1, TPHCM) ghi: Ngày 26/1/2021, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn yêu cầu xử lý nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, kiểm tra xác minh và làm việc với cá nhân liên quan, Thanh tra Sở TT&TT TPHCM trả lời bà Nguyễn Phương Hằng như sau:

Về yêu cầu nhà báo Hàn Ni phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của bà Hằng mà không được sự đồng ý của bà Hằng, bồi thường thiệt hại theo quy định, rút tất cả các bài viết, Stt, Clip, bình luận có liên quan đến bà Hằng, Sở TT&TT TPHCM cho biết, đơn vị này đã làm việc với bà Ni, bà Ni cũng có 2 văn bản giải trình, qua đó bà Ni cho rằng đây là quan hệ dân sự, không phải quan hệ hành chính giữa cá nhân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu bà Hằng không đồng tình thì có thể khởi kiện ra tòa án.

Thanh tra Sở nêu: “Để được bảo vệ quyền cá nhân với hình ảnh theo Điều 32 Bộ luật Dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng có quyền khởi kiện dân sự tại Tòa án có thẩm quyền”.

Về xem xét hành vi nhân danh nhà báo sử dụng mạng xã hội để xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng là không đúng quy định đạo đức, nghề nghiệp nhà báo và pháp luật, xem xét làm rõ động cơ mục đích của nhà báo Hàn Ni có lơi dụng cương vị làm việc tại báo SGGP là cơ quan ngôn luận của Thành ủy TPHCM để trục lợi cá nhân;Văn bản trả lời của Thanh tra Sở nêu, việc này bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn khiếu nại đến báo SGGP (nơi nhà báo Hàn Ni làm việc để xem xét, giải quyết theo quy định).

Về xem xét hành vi, lời nói phát biểu của nhà báo Hàn Ni kích động cổ vũ khởi kiện tập thể, Sở TT&TT TPHCM trả là không thuộc thẩm quyền của Sở.

Về kiến nghị thu hồi Thẻ Nhà báo của nhà báo Hàn Ni, Sở TT&TT trả lời là không thuộc thẩm quyền của Sở TT&TT TPHCM.

Theo TPO

09:43:21 21-01-GMT+0700

Ngày 20/1, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM đã có văn bản về kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Phương Hằng, liên quan đến nhà báo Hàn Ni. Văn bản của Sở TT&TT TPHCM gửi bà Nguyễn Phương Hằng (địa chỉ quận 1, TPHCM) ghi: Ngày 26/1/2021, bà Nguyễn […]

Đối tác của chúng tôi