Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Đại hội Đảng XIII thảo luận nội dung văn kiện

Hôm nay 27-1, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thảo luận về các nội dung được đề cập trong các văn kiện gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội XIII có nhiệm vụ đánh giá báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025… – ẢNH: VIỄN SỰ

Trước đó, trong ngày khai mạc 26-1, sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nghe Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đọc danh sách 215 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện, thư chúc mừng Đại hội XIII của Đảng.

Cùng ngày, các đại biểu cũng đã thảo luận tại đoàn về nội dung được đề cập trong các văn kiện.

Hôm nay 27-1, Đại hội sẽ thảo luận tại hội trường về các nội dung được nêu trong các văn kiện gửi đến Đại hội XIII.

Theo TTO

09:18:36 27-01-GMT+0700

Hôm nay 27-1, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thảo luận về các nội dung được đề cập trong các văn kiện gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước đó, trong ngày khai mạc 26-1, sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn […]

Đối tác của chúng tôi