Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, khai mạc kỳ họp 7 Quốc hội khóa 14

Sáng nay 20.5, kỳ họp 7, Quốc hội khóa 14 khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 20 ngày, Quốc hội sẽ thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật khác.

 
Các dự án luật Quốc hội thông qua tại kỳ họp gồm: Giáo dục (sửa đổi); Kiến trúc; Quản lý thuế sửa đổi; sửa đổi bổ sung một số điều của luật Đầu tư công; Thi hành án hình sự (sửa đổi); Phòng chống tác hại của rượu, bia; sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm và luật Sở hữu trí tuệ.
Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 2 nghị quyết, gồm: Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; thực hiện giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác, trong đó có việc giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.
Riêng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến từ 4 – 6.6 Quốc hội sẽ tập trung chất vấn 4 nhóm vấn đề. Các phiên chất vấn sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.
Theo THanhnien
Chia sẻ
09:47:53 20-05-2019

Sáng nay 20.5, kỳ họp 7, Quốc hội khóa 14 khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 20 ngày, Quốc hội sẽ thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật khác.   Các dự án luật Quốc hội thông […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi