Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Quốc hội nghe tờ trình 2 Luật, nghe báo cáo thẩm tra 4 Luật và thảo luận 1 Chương trình mục tiêu quốc gia

Văn phòng Quốc hội thông báo, hôm nay, ngày 19/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe tờ trình 2 dự án Luật và nghe báo cáo thẩm tra 4 Luật; thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

 

Các đại biểu tại Phiên họp. Ảnh quochoi.vn
Các đại biểu tại Phiên họp. Ảnh quochoi.vn

Nội dung làm việc ngày 19/6 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV như sau:

Buổi sáng:

Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Buổi chiều:

Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng không nhân dân;

Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Dự án Luật Phòng không nhân dân.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

07:43:42 19-06-2024

Văn phòng Quốc hội thông báo, hôm nay, ngày 19/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe tờ trình 2 dự án Luật và nghe báo cáo thẩm tra 4 Luật; thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển […]

Đối tác của chúng tôi