Sự kiện - chuyên đề:

Hôm nay, Quốc hội thảo luận 2 Luật, thông qua 2 Nghị quyết

Văn phòng Quốc hội thông báo, hôm nay, ngày 26/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ A, TP. Đà Nẵng. Thảo luận: Luật Di sản văn hóa sửa đổi; Luật Dược; cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội; phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn…

 

Nội dung làm việc ngày 26/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, như sau:

Các đại biểu tại phiên thảo luận ở hội trường. Ảnh quochoi.vn.
Các đại biểu tại phiên thảo luận ở hội trường. Ảnh quochoi.vn.

Buổisáng:

– Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua:

+ Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An;

+ Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

– Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Di sản văn hóa sửa đổi.

Buổi chiều:

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về:

– Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược;

– Các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024;

– Phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.

 

Nguồn: Tạp chí Thương hiệu & Công luận

07:58:31 26-06-2024

Văn phòng Quốc hội thông báo, hôm nay, ngày 26/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ A, TP. Đà Nẵng. Thảo luận: Luật Di sản văn hóa sửa đổi; Luật Dược; cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp […]

Đối tác của chúng tôi