Sự kiện - chuyên đề:

Hơn 220.000 tỷ đồng vốn ưu đãi, góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Trong 5 năm qua, đã có 226,5 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo. Số vốn này góp phần đẩy lùi tín dụng đen ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn. Từ đó, góp phần giúp hàng triệu người dân thoát nghèo.

Hội nghị sơ kết 5 năm Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội.

Đó là thông tin được Ban kinh tế Trung ương đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội diễn ra sáng ngày 15/7.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, trong số các chính sách phát triển kinh tế xã hội được triển khai trong thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội là một điểm sáng, được đánh giá là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và thông qua đó tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

“Kết quả sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 40 ở các địa phương cho thấy, địa phương nào có các cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nội hàm tính “sáng tạo” và “nhân văn” và thực sự quan tâm trong triển khai các nhiệm vụ đã nêu tại Chỉ thị thì tại địa phương đó, đạt kết quả rất tích cực; đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị quan trọng này của Đảng”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo thống kê, trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 91 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2014. Nguồn vốn ngân sách các địa phương ủy thác để cho vay tăng 15.697 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 31,3%, tăng gấp 4,1 lần so với giai đoạn trước khi có Chỉ thị 40.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 90.109 tỷ đồng (tăng 69,6%) so với từ khi có Chỉ thị 40. Tổng số tiền đã giải ngân đạt 336.944 tỷ đồng cho trên 12 triệu lượt hộ được vay vốn, trong đó có hơn 2,1 triệu lượt hộ đã thoát nghèo một cách bền vững. Xây dựng trên 7,3 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Xây dựng gần 142 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách….

Đã có gần 346 nghìn lượt học sinh sinh viên được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) để tiếp tục học tập vươn lên trong cuộc sống. Hơn 1,3 triệu lượt người được vay vốn NHCSXH để tạo công ăn việc làm cũng như 24 nghìn lượt người được vay vốn đi xuất khẩu lao động…

Với những kết quả trên, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp đẩy lùi nạn tín dụng đen ở nông thôn, miền núi, khu vực khó khăn.

Theo ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc NHCSXH, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội tại địa phương. Nguồn vốn ưu đãi góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% (năm 2015) xuống còn 5,23% (năm 2018).

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, NHCSXH đề ra giải pháp thực hiện thời gian tới như thường xuyên báo cáo, tham mưu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc hội về hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, chú trọng giải pháp phát triển nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Tranh thủ khai thác các nguồn lực, nguồn tài trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế để bổ sung nguồn vốn cho vay và đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức chính trị – xã hội nhận dịch vụ ủy thác.

Theo TPO

12:52:44 15-07-2020

Trong 5 năm qua, đã có 226,5 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo. Số vốn này góp phần đẩy lùi tín dụng đen ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn. Từ đó, góp phần giúp hàng triệu người dân thoát nghèo. Đó là thông tin được […]

Đối tác của chúng tôi