Sự kiện - chuyên đề:

Họp báo thông tin về Hội nghị Trung ương 8, khoá XII

Sáng 28/9, Ban Tuyên giáo Trung ương họp báo thông tin về Hội nghị Trung ương 8, khoá XII.

Ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh:PV

Theo ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề:

(1) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

(2) Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;

(3) Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng;

(4) Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

(5) Công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Dự kiến, Trung ương sẽ có kết luận về Tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Xem xét ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; Ban hành quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ban hành các quyết định thành lập Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại buổi họp báo, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, theo chương trình dự kiến của hội nghị lần thứ 8, Trung ương sẽ xem xét kỷ luật một số đồng chí nguyên uỷ viên Trung ương Đảng.

Sau khi Hội nghị bế mạc, sẽ tổ chức họp báo thông báo về kết quả Hội nghị.

theo baodautu

14:12:00 28-09-UTC

Sáng 28/9, Ban Tuyên giáo Trung ương họp báo thông tin về Hội nghị Trung ương 8, khoá XII. Ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh:PV Theo ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, […]

Đối tác của chúng tôi