Sự kiện - chuyên đề:

Hưn g Yên: Ngành y tế nỗ lực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

VHDN: Những năm qua ngành y tế tỉnh Hưng Yên đã được các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ngành. Nhiều chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt hoặc cao hơn chỉ tiêu chung của toàn quốc. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, tuyến tỉnh có 02 bệnh viện đa khoa, 06 bệnh viện chuyên khoa và 04 trung tâm, 02 chi cục; tuyến huyện có 10 trung tâm y tế và 155 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona diễn biến phức tạp và khó lường. Đây là một thử thách mà ngành y tế phải vượt qua để toàn tỉnh vừa tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Trong bối cảnh khó khăn của dịch, ngành y tế Hưng Yên xác định, cần ưu tiên triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23/01/2020 và Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, kết hợp nhuần nhuyễn 3 nhiệm vụ: tổ chức chống dịch; thông tin, tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, giám sát; ổn định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội trong việc chung tay tham gia phòng, chống dịch. Tích cực phấn đấu, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Trước tình hình đó, ngành y tế tỉnh Hưng Yên đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và vật lực để phòng và ứng phó khi có dịch xảy ra; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các văn bản liên quan.

Ngành đã triển khai nhiều văn bản, như: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, đảm bảo công tác hậu cần, hướng dẫn bố trí khu cách ly; tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống dịch cho tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã, gồm: Các ban ngành đoàn thể, chính quyền, y tế các cấp từ tỉnh, huyện, xã và y tế thôn, đội… Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên báo đài, in tờ rơi, pano, áp phích về cách phòng chống dịch Covid-19.

Hàng ngày, ngành y tế Hưng Yên cũng cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; triển khai giám sát nCoV thông qua hệ thống giám sát trọng điểm cúm; đẩy mạnh việc giám sát dựa vào sự kiện thông qua các trang tin điện tử, báo chí, thông tin của các nguồn chính thức và không chính thức để kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng; tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; các đội chống dịch cơ động hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch; bố trí trực dịch 24/24, tổ chức giám sát thường xuyên theo quy định; thực hiện quyết liệt việc phân tuyến điều trị bệnh nhân theo quy định.

Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng chủ động triển khai kế hoạch mở rộng khu các ly, tiếp tục thực hiện thu dung, điều trị bệnh nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện theo quy định; làm thông thoáng buồng bệnh. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để điều trị cho bệnh nhân…

Với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, “chấp nhận thiệt thòi một phần lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân”, nhận diện rõ các khó khăn, thách thức và dự báo những kịch bản, tình huống xấu có thể xảy ra.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 của tỉnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành y tế đề xuất phương châm “Không thay đổi mục tiêu, bình tĩnh, không chủ quan, chủ động sớm dự liệu giải pháp”. Trong đó, bảo đảm thực hiện nghiêm, đồng bộ, toàn diện các giải pháp yêu cầu, bảo đảm hiệu quả của từng giải pháp cũng như hiệu quả cộng hưởng của các nhóm giải pháp trong phòng, chống và kiểm soát dịch. Đề cao trách nhiệm và tiến độ xử lý, thực hiện các giải pháp phải quyết liệt, nhanh, hiệu quả. Đảm bảo các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đạt hoặc bằng chỉ tiêu chung so với toàn quốc…

09:48:01 18-05-GMT+0700

VHDN: Những năm qua ngành y tế tỉnh Hưng Yên đã được các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ngành. Nhiều chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân […]

Đối tác của chúng tôi