Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Anh Sơn (Nghệ An): Phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI

VHDN: Trải qua 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm ngày tách lập huyện (1963-2023), dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, được sự đồng thuận, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Anh Sơn (Nghệ An) luôn phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để đạt được những kết quả khả quan. Những bước tiến đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, tạo đà để Anh Sơn hướng tới mục tiêu “Xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An”.

 

Năm 2023, Anh Sơn đã đề ra 20 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt, 04 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 của huyện ước đạt 7.996.734 triệu đồng, đạt 97,02% KH, tăng 7,26% so với cùng kỳ; tốc độ tăng trưởng đạt 6,2%; tổng giá trị sản xuất ước tăng 7,26% so với cùng kỳ; giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 47,7 triệu đồng /người/năm.

Đồng chí Hồ Thị Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An và các phóng viên làm việc với Huyện ủy Anh Sơn năm 2023.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tăng cường. Lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban liên quan đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương phấn đấu đạt chuẩn năm 2023. Trong năm các xã đã huy động, lồng ghép ước đạt khoảng 395 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện đạt 315/380 lượt tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 15,8 tiêu chí nông thôn mới; đạt 125/380 lượt tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 9 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, các xã: Hùng Sơn, Cao Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn đã phối hợp với đơn vị tư vấn để khảo sát, xây dựng quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để hoàn thiện tiêu chí số 1 về quy hoạch. Cũng theo kế hoạch, năm 2023 có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Cao Sơn); 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Hùng Sơn).

Trà xanh Hùng Sơn là một trong những sản phẩm OCOP của huyện Anh Sơn, được UBND tỉnh công nhận đạt 3 sao OCOP.

Công tác xây dựng đô thị văn minh đạt một số kết quả tốt, tạo nên sự thay đổi diện mạo của thị trấn. Đồng thời, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, phấn đấu có thêm 01 xã đạt xã nông thôn mới, 01 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao và 02 thôn nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

Những kết quả trên tạo tiền đề cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Anh Sơn tự tin bước vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị những năm tiếp theo, thực hiện thành công mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra: “Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An”.

Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 12/2023
(Lâm Oanh)

Chia sẻ
16:05:58 08-12-2023

VHDN: Trải qua 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm ngày tách lập huyện (1963-2023), dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, được sự đồng thuận, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi