Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương: Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thị xã

Vừa qua, Đảng bộ chính quyền huyện Cẩm Giàng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng khóa XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) trong không khí phấn khởi, đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Hảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ 3, khóa XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Cẩm Giàng đã có bước phát triển nhanh về công  nghiệp, đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao mức sống người dân. Trong đó, kinh tế giai đoạn 2015-2020 tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng bình quân 16,3%/năm, vượt 5,1% so với mục tiêu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 58,5 triệu đồng, vượt 18% so với mục tiêu, tăng gần 1,6 lần so với năm 2015…

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó cụ thể hóa bằng 9 đề án và 6 công trình trọng điểm. Cụ thể, 9 đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng các công trình trọng điểm gồm nâng cấp hệ thống giao thông đô thị và nông thôn, xây dựng nhà làm việc bộ phận “một cửa”, khu liên hợp văn hóa thể thao, hội trường trung tâm huyện…

Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của huyện, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa – xã hội. Giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV, năm 2030 huyện trở thành thị xã.

Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ đột phá để xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, tập trung quy hoạch xây dựng một số vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị lõi thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giàng, các khu đô thị, điểm dân cư, hệ thống giao thông, xây dựng chính quyền điện tử.

Đại hội thống nhất trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục thực hiện 5 đề án đã triển khai trong nhiệm kỳ 2015-2020 nhưng điều chỉnh về mốc thời gian, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, xây dựng 3 đề án mới trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại tạo ra vùng sản xuất quy mô lớn, sản phẩm nông sản an toàn và phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị giai đoạn 2021-2025: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025.

Huyện Cẩm Giàng phấn đấu đến năm 2025 nâng cấp thị trấn Lai Cách mở rộng lên đô thị loại IV.

Đại hội xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới như: tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 16%/năm trở lên; ngành dịch vụ tăng bình quân 12%/ năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng/người… Cụ thể, 9 tháng qua, huyện Cẩm Giàng đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tổng diện tích gieo trồng là 9.387 ha, đạt gần 86% kế hoạch; thực hiện quy hoạch 83 vùng sản xuất tập trung từ 5 ha trở lên. Toàn huyện đã đạt 208/270 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có 8 chỉ tiêu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra…

Bằng các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình địa phương của các cấp ủy đảng, chính quyền, tin rằng bước vào nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, huyện Cẩm Giàng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả vững chắc. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực để huyện Cẩm Giàng phát triển, nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV, năm 2030 trở thành thị xã.

Ái Liên

 

Chia sẻ
15:03:31 10-10-2020

Vừa qua, Đảng bộ chính quyền huyện Cẩm Giàng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng khóa XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) trong không khí phấn khởi, đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Cẩm Giàng đã […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi