Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Hòa Bình : Thi đua xây dựng địa phương có nền kinh tế năng động

VHDN:Với quyết tâm tăng trưởng nhanh và bền vững, năm 2019, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Hòa Bình, đã tích cực làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. Qua đó, tạo nên những tiền đề, động lực để huyện Hòa Bình tăng tốc và bức phá trong năm 2020.

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh của nông dân huyện Hòa Bình.

Tiếp tục tăng trưởng cao

Năm qua, với việc quan tâm lãnh đạo sâu sát và kịp thời của Huyện ủy và tích chực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của UBND huyện nên tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn huyện tiếp tục giữ vững và tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10.67% (vượt 2.47% kế hoạch); thu nhập bình quân đầu người đạt 50,238 triệu đồng (đạt 112.24% kế hoạch, tăng 14,03% so cùng kỳ); tổng vốn đầu tư toàn xã hội 8.446 tỷ đồng (đạt 106,88% kế hoạch, tăng 41.65% so cùng kỳ); tổng giá trị sản xuất 9.993 tỷ đồng (đạt 103.81% kế hoạch, tăng 12,47% so cùng kỳ); cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp: Nông nghiệp chiếm 41,5%, dịch vụ chiếm 30,5% và công nghiệp – xây dựng 28%…

Đánh giá về những thành tựu đạt được trong năm 2019 cho thấy, Đảng bộ và nhân dân huyện đã không ngừng nỗ lực, năng động và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu quan trọng. Cụ thể trong số 25 chỉ tiêu huyện đề ra, đã thực hiện đạt 9 chỉ tiêu và vượt 16 chỉ tiêu; công tác xây dựng nông thôn mới chuyển biến theo chiều hướng tích cực và đạt được những kết quả quan trọng; công tác thu, chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm thu – chi đúng quy định và đạt kết quả đề ra; các công trình, dự án xây dựng cơ bản được giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng hơn; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo việc làm cho người lao động; công tác vận động Qũy An sinh xã hội và Qũy vì người nghèo đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra…

Tập trung phát huy

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tập trung phát triển “5 trụ cột”phát triển KT-XH, huyện Hòa Bình sẽ khai thác tốt các lợi thế này và quyết tâm đưa nền kinh tế huyện trở thành một trong những địa phương có nền kinh tế năng động nhất tỉnh. Đặc biệt là phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao có quy mô lớn nhất tỉnh, phát triển năng lượng tái tạo và cả năng lượng khí. Điển hình như Dự án điện khí LNG được triển khai trên địa bàn huyện với công suất 3.200 MW, khi xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động, Dự án này sẽ tạo nguồn thu từ thuế trên 3.000 tỷ đồng/năm và tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương. Cộng với các dự án điện gió Hòa Bình I, Hòa Bình II và điện mặt trời được đầu tư suốt tuyến ven biển cùng với phát triển các dự án du lịch sinh thái, huyện Hòa Bình chắc chắn sẽ trở thành địa phương có nền kinh tế năng động của tỉnh.

Riêng năm 2020 này, huyện sẽ tập trung phát triển thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; Đẩy mạnh việc Nghị quyết số 03-NQ/TU, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả giai đoạn 2016  – 2020” và Quyết định số 188/ QĐ-UBND của UBND huyện “Ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hòa Bình theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017 – 2020, định hướng 2030”.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hòa Bình tham quan mô hình sản xuất lúa hữu cơ.

Trong đó, đối với vùng Nam Quốc lộ 1A: quản lý chặt chẽ các vùng nuôi tôm theo quy hoạch đã được phê duyệt; khuyến khích nhân rộng mô hình hợp tác, nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm sạch gắn với công tác quản lý chất lượng con giống, thức ăn và xử lý chất thải trong các mô hình nuôi để hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt chương trình giám sát vùng nuôi, quan trắc môi trường, dự báo và phòng chống dịch bệnh; quản lý và sử dụng bền vững diện tích rừng tự nhiên. Tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phong – an ninh, tập trung bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái ven biển.

Đối với vùng Bắc Quốc lộ 1A: triển khai thực hiện Kết luận số 81-KL/TU của Tỉnh ủy về việc “Tiếp tục phát triển vùng Bắc quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. Tập trung phát triển giống lúa chất lượng cao, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, sản xuất hàng hóa lớn theo hướng VietGAP, GlobalGAP; áp dụng mô hình vi sinh hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao…

Với quyết tâm tăng trưởng cao và bền vững, huyện Hòa Bình mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong, ngoài nước vào khai thác các tiềm năng, thế mạnh của huyện, nhất là tập trung phát triển kinh tế biển.

LÂM KIẾT TƯỜNG

 

 

 

10:48:45 02-07-UTC

VHDN:Với quyết tâm tăng trưởng nhanh và bền vững, năm 2019, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Hòa Bình, đã tích cực làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. Qua đó, tạo nên những tiền đề, động lực để huyện Hòa Bình tăng tốc và […]

-->

Đối tác của chúng tôi