Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) : Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp,tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

VHDN:Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay Ban thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã tập trung lãnh, chỉ đạo cho công tác này rất  kịp thời, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ  Huyện ủy Lang Chánh  đã ban hành kế hoạch số 153 KH/HU về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.Theo đó, sau khi xây dựng kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành thành lập các Tiểu ban của Đại hội gồm: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội và Tổ giúp việc của Tiểu ban nội dung. Trong đó, hai Tiểu ban nội dung và Tiểu ban nhân sự do Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Tiểu ban. Ngay sau khi được thành lập, các Tiểu ban đã sắp xếp công việc, thời gian, bắt tay vào triển khai nhiệm vụ được phân công với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Bà Hà Thị Kiêu,  Bí thư Đảng ủy xã Tân Phúc.

Tìm hiểu về công tác chuẩn bị Đại hội tại cấp cơ sở, phóng viên đã gặp gỡ, trao đổi với bà Hà Thị Kiêu, nguyên Phó Ban Tổ chức Huyện ủy được điều động về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Phúc. Được biết, Tân Phúc  là một trong hai xã của huyện Lang Chánh tiến hành tổ chức sớm Đại hội Chi bộ trực thuộc . Hiện tại, xã đã tổ chức Đại hội được 11/13 Chi bộ trực thuộc. Để Đại hội Chi bộ diễn ra thành công, đem lại niềm tin và phấn khởi cho nhân dân trong xã, theo Bí thư Lê Thị Kiêu, khâu chuẩn bị hết sức quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự và tổ chức. Sau Đại  hội ,toàn xã có 9/11 thôn đã thực hiện nhất thể hóa (Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn). Hiện tại, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã sắp diễn ra, Đảng ủy xã đang tập trung cao độ xây dựng, hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong toàn thể cán bộ, Đảng viên các Chi bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã, sau đó tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, gửi cấp trên xem xét, cho ý kiến chỉ đạo và hoàn thiện.

Tiếp tục tìm hiểu về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đaị biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Trao đổi với  ông Hà Văn Ca, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chúng tôi được biết cùng với công tác chỉ đạo, lãnh đạo  về phát triển kinh tế – xã hội đầu năm 2020. Toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Huyện ủy, UBND tham gia các Tiểu ban của Đại hội đã nhanh chóng  bắt tay vào công việc được phân công.

Ông Hà Văn Ca, Phó Bí thư thường trực huyện Lang Chánh

Công tác chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội của Tiểu ban nội dung, là một trong những khâu hết sức quan trọng quyết định thành công của Đại hội cũng như kết quả công tác của cả nhiệm kỳ tiếp theo. Báo cáo chính trị phải đánh giá sát thực tế , chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cũng như những thành quả đạt . Trên cở sở đó, xác định  hướng chỉ đạo, chọn  giải pháp đột phá, kịp thời ban hành những nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội nnhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm hiện tại, Tiểu ban nội dung đã xây dựng dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; Đề cương chi tiết Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XXII trình Ban Thường vụ. Đồng thời, đang tiến hành các bước tiếp theo nhằm hoàn thiện Báo cáo chính trị theo đúng thời gian đã định.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu và khẩn trương về công tác tổ chức, quán triệt  sâu sắc, nghiêm túc tinh thần của Chỉ thị số 35 –CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, (nhất là đối với công tác nhân sự). Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII chắc chắn sẽ trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong huyện, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra thời kỳ mới với những thành tựu mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

PHƯƠNG GIANG

08:12:20 12-02-UTC

VHDN:Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay Ban thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã tập trung lãnh, chỉ đạo cho công tác này rất  kịp thời, đảm bảo theo […]

Đối tác của chúng tôi