Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Nam Đàn (Nghệ An): Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

VHDN: Điểm nhấn trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của huyện là huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng từ huyện đến cơ sở.

Nam Nghĩa là một trong 5 xã của huyện Nam Đàn đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch, giai đoạn 2018 – 2025”, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Nam Đàn bước đầu đã đạt những kết quả tích cực: 18/18 xã giữ vững xã nông thôn mới, có 09 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Kim Liên, Nam Nghĩa, Nam Anh, Nam Giang, Nam Cát, Nam Thanh, Nam Xuân, Xuân Lâm, Nam Kim); có 05 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Kim Liên, Nam Cát, Nam Anh, Nam Giang, Nam Nghĩa); năm 2023 tiếp tục chỉ đạo trình UBND tỉnh thẩm định 05 xã NTM nâng cao, 02 xã NTM kiểu mẫu, các tiêu chí đô thị văn minh tại thị trấn Nam Đàn cơ bản đảm bảo, từng bước củng cố, nâng cao các tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025. Đến nay trên địa bàn có 4 điểm du lịch được công nhận: Khu di tích Kim Liên, khu lưu niệm cụ Phan Bội Châu, Chùa Đại Tuệ và vườn thực nghiệm sinh thái Eo Gió tại xã Nam Giang. Bảy xã điểm xây dựng NTM kiểu mẫu đang tích cực triển khai thực hiện.

Điểm nhấn trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của huyện là huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng từ huyện đến cơ sở. Ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm về văn hóa gắn với du lịch; kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa, con người Nam Đàn văn minh, lịch sự, nghĩa tình, thân thiện, mến khách” để Nam Đàn trở thành điểm đến đáng nhớ, như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã từng nhấn mạnh.

 

Trần Lâm

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024)

Chia sẻ
09:03:16 22-01-2024

VHDN: Điểm nhấn trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của huyện là huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng từ huyện đến cơ sở. Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi