Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Thanh Chương: Nâng cao tiêu chí nông thôn mới gắn với 7 sản phẩm Ocop

VHDN:Những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành và tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, trở thành phong trào thi đua sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện quyết tâm đưa địa phương thành huyện khá của tỉnh.

Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt mục tiêu trọng tâm là phát triển thành huyện khá của tỉnh Nghệ An. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 – 2025 đạt từ 9,5 – 10,5%; thu nhập bình quân đầu người từ 75 – 80 triệu đồng; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ từ 81 – 86%, trong đó tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu từ 3 – 5 xã, chiếm 10 -15%.

Với sự cố gắng của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, mức đạt tiêu chí nông thôn mới tăng khá. Đến nay, toàn huyện có 18 xã và 14 xóm được công nhận đạt chuẩn NTM, dự kiến cuối năm 2020 có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn (Thanh Nho và Thanh Long), nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 20 xã, đạt 51,3%. Đây là một kết quả nổi bật thể hiện sự nỗ lực quyết tâm xây dựng NTM của toàn hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là khâu đột phá trong xây dựng NTM trong thời gian tới là thực hiện Chương trình OCOP tại các địa phương theo Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018- 2020.

Theo kết quả đánh giá phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm năm 2019” của UBND tỉnh thì huyện Thanh Chương có đến 7/48 sản phẩm OCOP năm 2019 được “gắn sao” (trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao và 5 sản phẩm đạt 3 sao) gồm: “Chè Thanh Chương”, “Gà Thanh Chương”, “Trám đen Thanh Chương”,, “Hương Liên Đức”,“Cam phủ màn Thanh Đức”; một số hộ đã dán nhãn truy xuất nguồn gốc, “Bưởi diễn Thanh Chương”, Cam V2, Cam Xã Đoài”… Chương trình OCOP đã trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh và đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Chè xanh Thanh Chương đã được công nhận đạt chuẩn 4 sao OCOP cấp tỉnh.

Lâm Oanh

14:31:51 10-09-UTC

VHDN:Những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành và tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, trở thành phong trào thi đua sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi […]

Đối tác của chúng tôi