Sự kiện - chuyên đề:

157D156F-B638-48EC-8597-1D657E4E5795

08:02:00 02-03-GMT+0700

Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là công bố “chứng nhận Lễ hội Đền Bạch Mã là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”. Theo đó, các hoạt động phục vụ lễ hội được lựa chọn rất chu đáo, chuyên nghiệp và bài bản, nhất là hội thi nữ sinh thanh lịch.

Đối tác của chúng tôi