Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Vĩnh Lợi: Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng các sản phẩm độc đáo

VHDN:Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi đã ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Sự ra đời của Nghị quyết này, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch…

Tháp cổ Vĩnh Hưng, một trong những điểm du lịch độc đáo của huyện Vĩnh Lợi và được xem là “Bảo vật của Quốc gia”.

Phát triển đồng bộ

Đến nay, huyện Vĩnh Lợi có 2 di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, 4 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và một số điểm sinh hoạt văn hóa của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng dân gian nổi tiếng. Cùng với đó, mô hình nông nghiệp đô thị, du lịch sinh thái vườn đang từng bước hình thành và có chiều hướng lan tỏa rộng. Đây chính là các tiềm năng, lợi thế để Vĩnh Lợi tập trung khai thác.

Nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh này và góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ và du lịch, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi đã đề ra mục tiêu tổng quát cho phát triển du lịch là: nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch; tạo dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, có tính cạnh tranh cao và hấp dẫn du khách, phát triển Vĩnh Lợi trở thành điểm đến hấp dẫn, độc đáo và mến khách; đẩy mạnh công tác xã hội hóa du lịch, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch.

Để hoàn thành mục tiêu quan trọng này, huyện Vĩnh Lợi sẽ tập trung cơ cấu lại lĩnh vực du lịch, phát triển đồng bộ các loại hình dịch vụ du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững. Cũng như, tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch du lịch của huyện phù hợp với quy hoạch du lịch của tỉnh và gắn với quy hoạch tổng thể phát triển trên địa bàn theo hướng tập trung nguồn lực, xây dựng khu vực trọng điểm làm điểm nhấn để tạo động lực phát triển du lịch. Hình thành các trục, tuyến du lịch trên cơ sở xác định rõ tài nguyên, sản phẩm du lịch của từng địa phương có thế mạnh, đặc biệt là những điểm du lịch tiêu biểu. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực xây dựng và thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vĩnh Lợi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV “về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đặc biệt là lựa chọn, quy hoạch những khu vực có lợi thế, có khung cảnh thiên nhiên thoáng mát, có vườn cây ăn trái để phát triển du lịch sinh thái và du lịch miền quê.

Tập trung thu hút đầu tư

Một nhiệm vụ và giải pháp quan trọng khác để huyện Vĩnh Lợi phát triển du lịch là đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư xây dựng các khu du lịch đã được quy hoạch, nhất là các lĩnh vực mà huyện có thế mạnh. Khuyến khích các nhà đầu tư hình thành các khu du lịch sinh thái, các khu dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí có quy mô lớn và các dự án về bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị văn hóa, các di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, làng nghề truyền thống…

Du khách tham quan du lịch sinh thái vườn ở huyện Vĩnh Lợi.

Cùng với đó, huyện sẽ ưu tiên phân bổ nguồn vốn ngân sách của huyện, tranh thủ vốn ngân sách tỉnh và vốn xã hội hóa để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng lĩnh vực du lịch; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông đến các điểm du lịch, tuyến đường du lịch; phấn đấu hầu hết các điểm du lịch trọng điểm của huyện đều có đường giao thông phục vụ xe chở khách du lịch có trọng tải lớn, đảm bảo thuận tiện phục vụ khách du lịch. Xây dựng bến tàu du lịch, bến bãi tập kết hàng hóa; xây dựng điểm dừng chân; vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái, hình thành dịch vụ du lịch vườn; đầu tư hạ tầng kỹ thuật để phấn đấu đến năm 2025 đưa thị trấn Châu Hưng trở thành đô thị loại IV và xã Vĩnh Hưng trở thành thị trấn; tạo động lực phát triển du lịch cho toàn huyện.

Tiếp tục đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, nhất là các di tích đã được xếp hạng để đưa vào các tuyến, điểm du lịch. Khuyến khích duy tu, sửa chữa đình, chùa… của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer để tạo thêm nhiều điểm tham quan cho khách du lịch, góp phần làm phong phú địa chỉ du lịch của huyện. Khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ lưu trú, ăn uống, khu bán hàng lưu niệm, các sản phẩm đặc sản của huyện trong khuôn viên các địa điểm du lịch; tiếp tục xây dựng thêm các sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng mang nét đặc trưng của huyện nhằm giới thiệu, quảng bá và thu hút du khách…

Trần Minh Hải, Chủ tịch UBND huyện

15:02:27 13-01-2022

VHDN:Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi đã ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Sự ra đời của Nghị quyết này, sẽ góp phần […]

Đối tác của chúng tôi