Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Yên Thành (Nghệ An): Dồn lực cho xây dựng nông thôn mới

VHDN: Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án “Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030”, thời gian qua UBND huyện Yên Thành đã dồn toàn tâm, toàn lực cho nhiệm vụ quan trọng và ý nghĩa này.

Ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành chia sẻ thêm: Với mục tiêu “Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030” cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, cùng với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong điều hành, triển khai thực hiện đồng bộ, xác định đúng phương pháp, lựa chọn đúng nội dung, khâu đột phá, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, Yên Thành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giúp Nhân dân nhận thức đúng mục đích, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, từ đó khơi dậy phong trào thi đua trong toàn dân nhưng đồng thời với đó là tập trung các nguồn lực, giao cho xã tự chủ và chủ đông trong mọi vấn đề của địa phương, vận động Nhân dân hiến đất, mở đường nhưng hạn chế tối đa huy động sức dân trong xây dựng NTM. Huy động nguồn lực xã hội hóa, thu hút đầu tư, tăng mức hỗ trợ các nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình cho các địa phương còn nhiều khó khăn.

Ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng đẩy mạnh phát triển các làng nghề, phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh theo hướng hàng hoá. Tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm gắn với dán tem truy xuất nguồn gốc, hướng đến xây dựng các sản phẩm chủ lực của huyện mang thương hiệu của tỉnh Nghệ An. Đến nay, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, Yên Thành đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, nổi bật. Là huyện có khá nhiều sản phẩm đặc sản được nhiều người tiêu dùng trong nước biết đến như: cam Đồng Thành, cam Tiến Thành, ổi Tiến Thành, bưởi Da Xanh (Quang Thành, Mã Thành, Tiến Thành)… Cũng trong năm 2023, phấn đấu xây dựng 5 xã gồm: Vĩnh Thành, Bảo Thành, Nam Thành, Lăng Thành, Liên Thành theo kế hoạch và bổ sung 02 xã (xã Mã Thành và Trung Thành) về đích NTM nâng cao năm 2023, nâng tổng số xã về đích NTM nâng cao lên 19 xã/38 xã, đạt tỷ lệ 50%; phấn đấu xây dựng xã Long Thành đạt NTM kiểu mẫu.

Lộ trình cùng với những thành quả quan trọng bước đầu đó là tiền đề, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thành quyết tấm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2025; huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023 theo đúng lộ trình, kế hoạch.

Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 10/2023

(Oanh Trần)

Chia sẻ
08:23:49 11-10-2023

VHDN: Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án “Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030”, thời gian qua UBND huyện Yên […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi