Sự kiện - chuyên đề:

Huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An Phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao đúng lộ trình

VHDN: Với quan điểm “xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có khởi đầu, không có kết thúc. Xây dựng NTM không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp các vùng quê của tỉnh Nghệ An. Trong đó, không thể không nhắc đến những thành quả nổi bật của huyện Yên Thành.


Theo lộ trình, huyện Yên Thành sẽ phấn đấu về đích 
nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân cùng với mục tiêu đưa địa phương hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, huyện Yên Thành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, về xây dựng nông thôn mới nâng cao, giúp nhân dân nhận thức đúng mục đích, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới nâng cao, từ đó khơi dậy phong trào thi đua trong toàn dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phát huy vai trò các tổ chức chính trị – xã hội. Kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo từ huyện xuống cơ sở. Đồng thời, Thường trực Huyện ủy Yên Thành đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo các xã đăng ký về đích NTM nâng cao trong năm. Huyện chỉ đạo thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, chủ động nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cấp xã và cấp huyện đảm bảo bền vững. Những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, huyện lúa Yên Thành đã và đang vào cuộc một cách tích cực, được những kết quả quan trọng bước đầu. Năm 2021, huyện Yên Thành có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm các xã Hoa Thành, Tăng Thành, Sơn Thành, Long Thành, Tân Thành. Theo kế hoạch, đối với các xã phấn đấu đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ưu tiên bố trí nguồn vốn nhiều hơn để tạo điều kiện cho các xã hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Trong năm 2022, huyện Yên Thành sẽ có 7 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao gồm các xã, Bắc Thành, Đồng Thành, Xuân Thành, Nhân Thành, Hồng Thành, Thọ Thành, Tiến Thành.Và đến thời điểm này, huyện đã có 14 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, có 17 vườn chuẩn được công nhận.

 Lâm Oanh

12:01:14 11-07-GMT+0700

VHDN: Với quan điểm “xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có khởi đầu, không có kết thúc”. Xây dựng NTM không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp các vùng quê của tỉnh Nghệ An. Trong đó, không thể không nhắc đến những thành quả nổi […]

Đối tác của chúng tôi