Sự kiện - chuyên đề:

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị: Những chuyển biến mạnh mẽ

VHDN: Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 28/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Theo Báo cáo, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đã thực sự tạo dấu ấn trên một số mặt quan trọng. Quan điểm “BHXH và BHYT là 2 chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị- xã hội và phát triển KT-XH. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, DN và của mỗi người dân” đã được khẳng định, trở thành nền tảng cho mọi chính sách, phương hướng về BHXH, BHYT, góp phần quan trọng đưa mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi NLĐ dần thành hiện thực.

Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT từng bước được hoàn thiện phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH đất nước, tạo thuận lợi cho NLĐ và nhân dân tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người dân, NLĐ được nâng lên rõ rệt. Nhiều cấp ủy, chính quyền đã nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác BHXH, BHYT. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách BHXH, BHYT đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực.

Bên cạnh đó, nhận thức của xã hội ngày càng đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT đối với sự phát triển và ổn định chính trị- xã hội, về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH, BHYT… Mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ KCB, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các loại hình bảo hiểm từng bước được nâng lên. Số người tham gia BHXH, BHYT liên tục tăng, trong đó số người tham gia BHYT đã vượt chỉ tiêu đề ra.

Một trong các mục tiêu lớn mà Nghị quyết 21 đặt ra là xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Mục tiêu này đặt ra trách nhiệm lớn cho cơ quan BHXH trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam có trách nhiệm sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ BHYT. Đến nay, cả 2 nguồn quỹ đều được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích; công tác đầu tư, tăng trưởng quỹ BHXH bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ngành BHXH đã có bước tiến lớn trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động, như đã thực hiện giao dịch điện tử trên lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ BHXH… Hiện, BHXH Việt Nam đang cung cấp 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đã sẵn sàng mọi điều kiện thực hiện giám định BHYT điện tử; cấp số định danh cho người tham gia BHXH, BHYT…Báo cáo chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2017 (Vietnam ICT Index 2017) của Bộ TT-TT đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, xếp hạng 2 trong Bảng xếp hạng chung các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công được công bố.

Do đó, đến 31/12/2017, toàn quốc có số người tham gia BHXH là 13,82 triệu người, tăng 3,25 triệu người so với năm 2012 (tăng 30,8%); số người tham gia BH thất nghiệp là 11,775 triệu người, tăng 3,5 triệu người so với năm 2012 (tăng 42,4%); số người tham gia BHYT là 79,95 triệu người, tăng 20,97 triệu người so với năm 2012 (tăng 35,6%) đạt tỷ lệ bao phủ 85,6% dân số.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình:

 BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống ASXH. Cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách ASXH, đặc biệt chú ý lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác BHXH, BHYT. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế- xã hội.

Việc sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW vừa để khẳng định các thành quả cần tiếp tục phát huy, vừa nhằm chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Đồng thời là căn cứ để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị trong lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW trong thời gian tới. Kết quả sơ kết và những kinh nghiệm chia sẻ tại Hội nghị này sẽ là bài học quý báu cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

 Ngọc Quốc

Chia sẻ
12:07:30 11-07-2018

VHDN: Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 28/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi