Sự kiện - chuyên đề:

Kết quả phiếu tín nhiệm của 48 lãnh đạo cấp cao

Quốc hội công bố kết quả kiểm phiếu việc lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Theo 24h

20:54:21 25-10-UTC
-->

Đối tác của chúng tôi