Sự kiện - chuyên đề:

Kết thúc dự án xây dựng năng lực cho tái định cư bắt buộc

Vừa qua, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị kết thúc Dự án xây dựng năng lực cho tái định cư bắt buộc trong ngành năng lượng Việt Nam do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.

Ông Vũ Trần Nguyễn – Phó Tổng Giá​m đốc EVNNPT phát biểu tại Hội thảo

Hiệp định tài trợ cho Dự án đã được ký kết ngày 22/12/2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới và Hiệp định tài trợ phụ được ký kết ngày 06/6/2015 giữa Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) và EVNNPT. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực cho việc lập kế hoạch và thực hiện tái định cư bắt buộc tại các huyện thuộc các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và có mở rộng ra các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, nơi đã và đang có kế hoạch đầu tư lưới truyển tải điện Việt Nam. Dự án được EVNNPT giao CPMB quản lý điều hành.

Qua gần 3 năm thực hiện, đến nay mọi việc đã hoàn tất, các mục tiêu của Dự án được đáp ứng một cách triệt để, đem lại hiệu quả thiết thực cho địa phương và CPMB trong việc thu hồi đất, tham vấn cộng đồng, đẩy nhanh tiến trình lập và trình duyệt phương án bồi thường với độ chính xác cao nhất, hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra.

Tại Hội thảo, ông Vũ Trần Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của các địa phương với CPMB và các đơn vị Tư vấn để thực hiện tốt dự án, đáp ứng được mục tiêu đề ra, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho địa phương và ngành Điện trong việc tổ chức thu hồi đất, bồi thường tái định cư, nâng cao được năng lực trong việc lập kế hoạch và thực hiện tái định cư bắt buộc tại các huyện.

Ông Achim Fock, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư đại diện WB đánh giá tốt sự hoàn thành của Dự án và mong đợi được nhân rộng ra các địa phương khác. Đồng thời, ông đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của EVNNPT, nhất là về phía CPMB đã thường xuyên theo sát, nỗ lực trong suốt quá trình triển khai dự án, mang lại hiệu quả cao, đáp ứng tiến độ.

Với vai trò của đơn vị quản lý thực hiện dự án, ông Lê Đình Quang – Phó Giám đốc CPMB  đã báo cáo chi tiết tiến trình thực hiện và kết quả đạt được khi triển khai Dự án. Theo đó, dự án đã được thực hiện theo đúng tiến độ tiến độ đã đề ra, sử dụng hiệu quả số vốn do WB tài trợ là 400.000 USD và vốn đối ứng 80.000 USD.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Cụ thể, CPMB và các đơn vị Tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) các huyện/thị xã triển khai Dự án một cách khoa học, có hiệu quả. Đã tổ chức 34 khoá đào tạo tập huấn hoàn thiện cấp huyện, 15 cuộc hội thảo cấp tỉnh, 51 hội thảo cấp huyện, với số người được đào tạo là 652 người của trên 18 huyện/TTPTQĐ thuộc 05 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Quảng Ngãi và Bình Định…

Với một đội ngũ cán bộ quản lý dự án nhiệt huyết, kinh nghiệm, CPMB và sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới, các Bộ ngành, EVN, đặc biệt là sự chỉ đạo, hỗ trợ thường xuyên, kịp thời của EVNNPT và các địa phương, dự án đã được tổng kết đánh giá thành công. Với kết quả đạt được nêu trên, Hội thảo đã đề nghị Ngân hàng Thế giới xem xét để tiếp tục có những chương trình tài trợ trong lĩnh vực phát triển lưới truyền tải điện Việt Nam cũng như trong việc hỗ trợ địa phương trong các chương trình, dự án tương tự về phát triển năng lượng tại Việt Nam.

Theo TN&MT

08:41:51 28-11-GMT+0700

Vừa qua, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị kết thúc Dự án xây dựng năng lực cho tái định cư bắt buộc trong ngành năng lượng Việt Nam do Ngân hàng thế giới (WB) […]

Đối tác của chúng tôi