Sự kiện - chuyên đề:

Khai mạc kì họp thứ 2, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII: Quyết định nhiều nội dung quan trọng trong cả giai đoạn 2021-2025

VHDN: Sáng 16-7, tại Trung tâm hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai.

Quang cảnh cuộc họp

Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 – 2025, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVII; Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng thời, các đại biểu cũng sẽ xem xét quyết định 1 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và 100 tờ trình của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại biểu sử dụng phần mềm phòng họp không giấy tờ.

Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp. Đây cũng là kỳ họp đầu tiên, Thường trực HĐND tỉnh quyết định ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm phòng họp không giấy tờ cho các đại biểu HĐND tỉnh;các tài liệu kỳ họp đều đã được gửi trước bằng văn bản điện tử để các đại biểu tự nghiên cứu.


 Khắc Dũng

10:57:39 16-07-GMT+0700

VHDN: Sáng 16-7, tại Trung tâm hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai. Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng […]

Đối tác của chúng tôi