Sự kiện - chuyên đề:

Khai mạc Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 22/11/2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo TTXVN

10:04:59 22-11-GMT+0700

Sáng 22/11/2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN Theo TTXVN

Đối tác của chúng tôi