UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 3296/QĐ-UBND phê duyệt giá trị số lợi bất hợp pháp Công ty PT.Vietmindo Energitama có được do khai thác 77.944 tấn than nguyên khai vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác tại khu mỏ Uông Thượng (Uông Bí, Quảng Ninh).

Theo đó, Công ty Vietmindo phải nộp gần 33 tỷ đồng (32.894.940.775 tỷ đồng). Trong đó, giá trị số lợi bất hợp pháp đối với 52.214 tấn than sạch là hơn 28 tỷ đồng. Giá trị số lợi bất hợp pháp có được đối với 25.730 tấn than phụ phẩm là hơn 4 tỷ đồng.

Quyết định nêu rõ, giao Sở Tài chính chậm nhất 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phải có biên bản hướng dẫn gửi Vietmindo nộp số lợi bất hợp pháp nêu trên vào kho bạc Nhà nước theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Vietmindo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu báo cáo tài chính, hồ sơ, chứng từ chứng minh làm căn cứ xác định số lợi bất hợp pháp. Yêu cầu chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định có trách nhiệm nộp số lợi bất hợp pháp nêu trên vào kho bạc Nhà nước theo hướng dẫn của Sở Tài chính. Đối với việc xử lý 25.730 tấn than phụ phẩm chưa được bán, số tiền phải nộp là hơn 4 tỷ đồng sẽ được nộp vào kho bạc Nhà nước sau khi Vietmindo bán số than phụ phẩm này theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Được biết, chỉ sau 2 ngày UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt Vietmindo, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có đoàn kiểm tra theo Quyết định số 645/QĐ-ĐCKS ngày 5/8/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về kiểm tra, xác minh trữ lượng than đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại tại khu vực Uông Thượng (Uông Bí).

Tại biên bản kiểm tra, đoàn kiểm tra đề nghị, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Công ty Vietmindo và các đơn vị có liên quan xác định trữ lượng than đã khai thác, trữ lượng than còn lại tại mỏ than Uông Thượng theo giấy phép khai thác khoáng sản số 1555/GP-BTNMT đến thời điểm hết năm 2018. Kết quả gửi về Tổng cục trước ngày 31/8/2019.

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh

Như Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin trước đó, tại mỏ than Uông Thượng (Uông Bí, Quảng Ninh) Công ty PT.Vietmindo Energitama (đã chỉ đạo 2 nhà thầu Tân Việt Bắc và Tuấn Minh khai thác trái phép ở dưới mức +180 với khối lượng gần 77.944 tấn than. Do đó, ngày 25/1/2019, Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản (Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC ngày 25/1/2019). Theo đó, Vietmido phải nộp phạt 200 triệu đồng vì khai thác vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu. Đồng thời, buộc doanh nghiệp phải san lấp, khôi phục lại đáy khai trường tại những vị trí đã khai thác vượt quá phạm vi, ranh giới và nộp lại số tiền bất hợp pháp có được do khai thác vượt quá giới hạn.

Ngày 30/5, Sở Tài chính Quảng Ninh đã chủ trì tổ chức cuộc họp liên ngành: Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Cục thuế… để xác định giá trị số lợi bất hợp pháp của Công ty Vietmindo có được do khai thác 77.944 tấn than nguyên khai. Tại biên bản cuộc họp, liên ngành thống nhất xác định tổng giá trị thu lợi bất hợp pháp của Vietmindo (sau khi trừ các khoản chi phí hợp lý) là gần 33 tỷ đồng. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính thay mặt liên ngành báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt giá trị này để Vietmindo thực hiện nộp ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, đại diện phía Vietmindo là ông Eko Satriono – Giám đốc điều hành đã không ký vào biên bản cuộc họp vì cho rằng cách xác định giá trị số lợi bất hợp pháp từ số than trên còn một số nội dung chi tiết chưa thống nhất do cách hiểu và cách diễn giải khác nhau đối với hướng dẫn tại Thông tư số 149/2014 ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Do đó, Vietmindo đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xác nhận cho cách hiểu của doanh nghiệp là đúng và xin lùi thời gian ra quyết định xử phạt.

Sau khi nhận được văn bản trả lời của Bộ Tài Chính, Vietmindo có văn bản số 320/LO-VE/CEO/QNP/VII/2019 về việc xác định khoản lợi bất hợp pháp quy định tại Thông tư 149. Theo đó, Vietmindo xác định lợi ích thu được từ việc bán 77.944 tấn than nguyên khai là hơn 410 triệu đồng (trừ đi các chi phí: chi phí trực tiếp, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; chi phí san lấp, khôi phục đáy khai trường…).

Theo enternews