Sự kiện - chuyên đề:

Khánh Hòa: Kỷ luật thêm 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo liên quan đất đai

Thêm 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo cấp sở của tỉnh Khánh Hòa vừa bị thi hành kỷ luật cảnh cáo, khiển trách do vi phạm liên quan đến đất đai.

Khu vực “đất vàng” sân bay Nha Trang mà tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đã bị kiểm tra và đang bị Thanh tra Chính phủ thanh tra – Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Tối 29-9, PV Tuổi Trẻ Online nhận được thông tin, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tiếp tục xem xét, thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên, là cán bộ cấp sở đương chức hoặc đã nghỉ hưu, có vi phạm theo thông báo kết luận số 680 ký ngày 30-8-2019 của UBKT Trung ương.

Theo đó cả 4 trường hợp vừa bị kỷ luật đều vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và vi phạm các quy định pháp luật về đất đai.

Trong đó, có 2 trường hợp đã bị UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Đó là ông Lê Mộng Điệp – nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Ngọc Tâm – nguyên phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

Hai trường hợp còn lại bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách là ông Nguyễn Bé – phó giám đốc Sở Tài chính và ông Vũ Xuân Thiềng – nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường.

Như vậy cho đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 10 cán bộ đảng viên có vi phạm, khuyết điểm theo thông báo đã nêu của UBKT Trung ương. Ngoài ra, còn “có 8 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật”. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, 8 trường hợp kể trên có chức vụ từ phó giám đốc sở, giám đốc sở và tương đương hoặc tỉnh ủy viên.

 Theo TTO
09:50:17 30-09-GMT+0700

Thêm 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo cấp sở của tỉnh Khánh Hòa vừa bị thi hành kỷ luật cảnh cáo, khiển trách do vi phạm liên quan đến đất đai. Tối 29-9, PV Tuổi Trẻ Online nhận được thông tin, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tiếp tục xem xét, thi hành kỷ […]

Đối tác của chúng tôi