Sự kiện - chuyên đề:

supe lâm thao 4

15:13:17 12-06-2024

Cuộc phỏng vấn Th.s Trần Đại Nghĩa được thực hiện ngay tại cổng vào khu sản xuất với thiết bị nhận diện sự có mặt của người lao động vừa được lắp đặt và đưa vào sử dụng. Cách đó không xa là nhà ăn ca với thực đơn tự chọn.

Đối tác của chúng tôi