Sự kiện - chuyên đề:

Khi lãnh đạo bằng sự thấu cảm

VHDN:Làm sao để thu hút và giữ chân nhân tài, làm sao để nhân viên gắn kết với tổ chức và nhiệt tình với công việc hơn? Câu trả lời mà rất nhiều các tập đoàn quốc tế đang áp dụng là: Phát triển một đội ngũ quản lý, lãnh đạo thực sự thấu hiểu nhân viên, tạo dựng được lòng tin vững chắc đối với nhân viên, hay nói một cách khác là có khả năng thấu cảm.

Quách Hương

11:00:38 07-11-UTC

VHDN:Làm sao để thu hút và giữ chân nhân tài, làm sao để nhân viên gắn kết với tổ chức và nhiệt tình với công việc hơn? Câu trả lời mà rất nhiều các tập đoàn quốc tế đang áp dụng là: Phát triển một đội ngũ quản lý, lãnh đạo thực sự thấu hiểu […]

Đối tác của chúng tôi