Sự kiện - chuyên đề:

Khiển trách 2 lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

VHDN: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Đinh Ngọc Sơn vừa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh bị khiển trách. Ảnh Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Theo đề nghị của UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh, ngày 14/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh bằng hình thức khiển trách.

Bà Nguyễn Thị Thúy bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có vi phạm, khuyết điểm, chịu trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu Sở trong việc: Đảng ủy Sở thực hiện chưa đầy đủ các quy định của Đảng, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh có vi phạm trong thực hiện mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 1 cho các trường tiểu học công lập; mua hóa chất phục vụ cho công tác dạy và học cho các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2020; chưa kịp thời chỉ đạo xử lý dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm liên quan đến việc quản lý, sử dụng thiết bị đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát, thanh tra.

Liên quan đến vi phạm trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh bằng hình thức khiển trách.

PV

10:08:57 15-12-GMT+0700

VHDN: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Đinh Ngọc Sơn vừa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Theo đề nghị của UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh, ngày 14/12, Ban Chấp hành Đảng […]

Đối tác của chúng tôi