Sự kiện - chuyên đề:

Khó khăn do đại dịch Covid-19: Giáo viên, người lao động được hỗ trợ thế nào?

Đối tượng được hỗ trợ là người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở các cấp giáo dục từ mầm non đến THPT tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa có công văn gửi Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, các quận, huyện và hiệu trưởng các trường THPT công lập, ngoài công lập về triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, sở này hướng dẫn các đơn vụ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cụ thể, chế độ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (thực hiện theo mục V Công văn số 2512/UBND-VX).

Các cơ sở giáo dục sẽ rà soát, hướng dẫn, kiểm tra và xác nhận danh sách người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương để tham mưu UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện quyết định hỗ trợ đến từng đối tượng, nhanh chóng, kịp thời.

Giáo viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập nếu nghỉ việc không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động sẽ được hỗ trợ

Đối với các chế độ hỗ trợ còn lại: Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc sở và hiệu trưởng trường dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT thực hiện các nội dung sau: Kiểm tra, rà soát các chế độ còn lại trong Công văn số 2512/UBND-VX, nếu có trường hợp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc đối tượng cần hỗ trợ thì lập danh sách và hồ sơ minh chứng gửi về Sở GD-ĐT (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 10 hàng tháng để tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND TP bố trí kinh phí thực hiện.

Theo KTĐT

14:22:58 05-10-GMT+0700

Đối tượng được hỗ trợ là người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở các cấp giáo dục từ mầm non đến THPT tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không […]

Đối tác của chúng tôi