Sự kiện - chuyên đề:

Không có vùng cấm, ngoại lệ trong chống tham nhũng

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cơ quan nội chính phải tích cực, chủ động, tham mưu có hiệu quả, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước

Ngày 15-9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Xử lý hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các cơ quan nội chính đã nghiên cứu, tham mưu để ban hành gần 200 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo cơ sở chính trị – pháp lý siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, xử lý vi phạm và tội phạm; từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức Đảng và 87.000 đảng viên. Ngành Thanh tra, Kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 580.000 tỉ đồng, gần 9.000 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 9.700 tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hơn 480 vụ việc có dấu hiệu phạm tội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 15-9. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật hơn 3.200 cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng, trong đó có hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra 1.202 vụ/2.649 bị can, truy tố 1.141 vụ/2.731 bị can, xét xử sơ thẩm 1.100 vụ/2.663 bị cáo về các tội tham nhũng, trong đó có 18 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng được nâng lên, đạt tỉ lệ trung bình hằng năm hơn 32% so với số tiền có điều kiện thi hành, tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, cùng với ngành y tế là ba lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ an sinh xã hội.

“Thanh bảo kiếm” sắc bén và “lá chắn” vững chắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của các cơ quan nội chính trong hệ thống chính trị; là lực lượng nòng cốt, trung kiên, là “thanh bảo kiếm” sắc bén và “lá chắn” vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bộ máy nhà nước, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân.

“Ngành nội chính đã tích cực, chủ động, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư ghi nhận sự lao động, chiến đấu, hy sinh quên mình của bao lớp cán bộ, chiến sĩ, công chức trong các cơ quan nội chính, là đội quân có kỷ luật, luôn trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan nội chính phải luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai thuộc bài”; thực sự am hiểu pháp luật, nắm vững, nắm chắc các nguyên tắc, quy chế, quy định. Chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự. Ngành luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành nghiêm túc, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tổng Bí thư lưu ý việc tập trung xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm các cơ quan nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng bộ kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với những vi phạm, bất kể người đó là ai; gắn đấu tranh phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ cán bộ, chiến sĩ, công chức các cơ quan nội chính luôn cảnh giác, tỉnh táo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng; bản thân phải liêm, phải sạch, biết gương mẫu giữ mình… “Phải có trái tim sục sôi bầu nhiệt huyết cách mạng, sẵn sàng hành động vì nước, vì dân; có cái đầu đầy bản lĩnh và trí tuệ để khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; có đôi chân vững chắc và bàn tay sạch để đứng vững, đứng thẳng và khước từ mọi cám dỗ tầm thường, giữ danh dự của người cán bộ nội chính” – Tổng Bí thư nói.

Theo NLD

10:21:35 16-09-GMT+0700

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cơ quan nội chính phải tích cực, chủ động, tham mưu có hiệu quả, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước Ngày 15-9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại […]

Đối tác của chúng tôi