Sự kiện - chuyên đề:

“Không dừng, không nghỉ, không chùng xuống” trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

 Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết.

 

 

Thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng, 74 đảng viên
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngay từ đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo quy định Điều lệ Đảng, với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ, không chùng xuống” góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Theo đó, UBKT T.Ư đã thành lập 59 đoàn kiểm tra, giám sát, trong đó có 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 74 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý. Cấp ủy các địa phương, đơn vị kiểm tra hơn 26.446 tổ chức Đảng và hơn 134.000 đảng viên. Kết luận có hơn 580 tổ chức Đảng và 1.030 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Một số đơn vị kiểm tra được nhiều như: Quân ủy T.Ư, Đảng ủy khối DN T.Ư, tỉnh Bình Định, tỉnh Hà Giang…
Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác cán bộ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Ngoài ra, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị có liên quan; công tác nắm tình hình, phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm. Kịp thời giải quyết đơn thư KNTC, góp phần quan trọng phục vụ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026…
Bên cạnh những kết quả đạt được, UBKT T.Ư cũng chỉ ra nhiều khuyết điểm hạn chế như: Công tác nắm tình hình ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, chưa sâu sát nên tác dụng phòng, ngừa vi phạm, khuyết điểm còn hạn chế. Vẫn còn một số UBKT Tỉnh ủy chưa thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vẫn còn trường hợp chưa đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, không đúng thẩm quyền…

 

 

Hà Nội kiểm tra 94 tổ chức Đảng, 171 đảng viên
Tham luận tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cho biết, 9 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn từ tác động của đại dịch Covid-19, song với tinh thần chủ động, linh hoạt, UBKT Thành ủy Hà Nội đã tham mưu Thành ủy triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm và sự chỉ đạo, giao nhiệm vụ của UBKT T.Ư. Đồng thời, chỉ đạo UBKT các đảng bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ TP.
Theo đó, UBKT các cấp của Đảng bộ TP đã thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ, trong đó chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Trong 9 tháng đã kiểm tra 94 tổ chức Đảng và 171 đảng viên. Các cuộc kiểm tra khi kết luận bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, minh bạch; đối với tổ chức Đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, khi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành quy trình thi hành kỷ luật nghiêm minh.
Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, có tác dụng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giúp các tổ chức Đảng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời cảnh báo, nhắc nhở tổ chức Đảng và đảng viên nhận ra thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời ngăn chặn, điều chỉnh, hạn chế vi phạm nghiêm trọng xảy ra.
Trong 3 tháng cuối năm, UBKT Thành ủy Hà Nội xác định tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cùng với việc quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TƯ của Ban Chấp hành T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, sẽ hoàn thành việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, các tổ chức Đảng, đảng viên theo kết luận số 101, 102-KL/UBKTTƯ của Ủy ban Kiểm tra T.Ư; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2021…

 

 

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú đánh giá, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng cao; UBKT các cấp đã thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện đúng theo quy định, Điều lệ của Đảng, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo kế hoạch đề ra…
Về nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Chủ nhiệm UBKT T.Ư yêu cầu các cấp ủy Đảng, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt chỉ đạo, kết luận của T.Ư về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính tri; hướng dẫn quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Tập trung nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả Quy định số 22 của Ban chấp hành T.Ư Đảng, ngày 28/7/2021.
Bên cạnh đó, Chủ nhiệm UBKT T.Ư cũng đề nghị, UBKT các cấp cần tham mưu xây dựng hoàn thiện các quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, có tính khả thi cao. Công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Ngoài ra, tổ chức triển khai và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XIII. Nâng cao công tác phối hợp với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban và cơ quan UBKT theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Theo KTĐT
16:18:04 18-10-GMT+0700

 Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, […]

Đối tác của chúng tôi