Sự kiện - chuyên đề:

Khu vực gần biên giới Việt Nam – Lào xảy ra động đất 3,7 độ richter

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), vào hồi 18 giờ 33 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 15/4, một trận động đất có độ lớn 3,7 richter xảy ra tại khu vực gần biên giới Việt Nam – Lào (cách địa phận huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La khoảng 15 km).

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.715 độ vĩ Bắc và 103.124 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào hồi 11h39 ngày 26/3, một trận động đất mạnh 2,9 độ richter cũng đã xảy ra tại khu vực huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.603  độ Vĩ Bắc và 103.919 độ Kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Bản đồ chấn tâm động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Theo TN&MT

14:25:27 16-04-2018

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), vào hồi 18 giờ 33 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 15/4, một trận động đất có độ lớn 3,7 richter xảy ra tại khu vực gần biên giới Việt Nam – Lào (cách địa phận huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La khoảng 15 km). Trận […]

Đối tác của chúng tôi