Sự kiện - chuyên đề:

Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để đón Tết an toàn trong đại dịch Covid-19

Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam vừa đưa ra những khuyến cáo mới nhất, hướng dẫn người dân đón Tết an toàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh.

Bộ Y tế đưa ra thông điệp: cùng nhau đón Tết một cách an toàn và bảo vệ nhau khỏi Covid-19. Theo đó, người dân cần tuân thủ các khuyến cáo hiện tại của cơ quan y tế và thực hành các biện pháp bảo vệ.

Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để đón Tết an toàn trong đại dịch Covid-19
Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để đón Tết an toàn trong đại dịch Covid-19
Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để đón Tết an toàn trong đại dịch Covid-19
3.jpg
Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để đón Tết an toàn trong đại dịch Covid-19

Đến sáng 4/2, Việt Nam đã ghi nhận 1948 ca Covid-19, trong đó có 1059 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước ghi nhận 366 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 10 tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP. HCM, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Bình Dương.

Theo vietnamnet

14:54:10 04-02-GMT+0700

Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam vừa đưa ra những khuyến cáo mới nhất, hướng dẫn người dân đón Tết an toàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh. Bộ Y tế đưa ra thông điệp: cùng nhau đón Tết một cách an […]

Đối tác của chúng tôi