Sự kiện - chuyên đề:

Khuyến khích doanh nhân đóng góp bảo tồn di sản

Tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp phát huy, bảo tồn và khai thác các nguồn tài nguyên văn hóa là một trong các vấn đề được nêu ra tại diễn đàn ‘Doanh nhân, doanh nghiệp với bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa’ nhân Ngày Di sản Việt Nam 23/11.

Diễn đàn Doanh nhân, doanh nghiệp với bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa nằm trong chuỗi sự kiện kỉ niệm Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam chỉ đạo tổ chức.

Ông Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hồng Minh.

Ông Bùi Trung Nghĩa – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hồng Minh.

Theo ông Bùi Trung Nghĩa – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – di sản văn hóa luôn là nguồn tài nguyên quý giá, góp phần làm nên giá trị văn hóa, tinh thần hồn cốt, hình ảnh của mỗi quốc gia, dân tộc.

“Việc bảo tồn và gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa không chỉ là công tác của nhà nước mà còn là trách nhiệm của cộng đồng xã hội và người dân, trong đó có các cá nhân là doanh nhân, doanh nghiệp”, ông Bùi Trung Nghĩa nêu. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nhà nước trong việc tạo ra khuôn khổ pháp lý và cơ chế, chính sách.

“Cùng với việc đề cao các giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nhân và đẩy mạnh hoạt động định hướng, vận động xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, VCCI cũng chủ động thực hiện tuyên truyền, vận động để cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp tham gia tích cực hơn công tác bảo tồn và giữ gìn di sản văn hóa Việt Nam ở trung ương và các địa phương như là một trong những trách nhiệm xã hội quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân đối với cộng đồng và đất nước”, ông Bùi Trung Nghĩa cho biết.

Ông Trần Văn Mạnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam – nhấn mạnh, cần huy động trí tuệ, công sức, sáng kiến của toàn xã hội, cần lưu tâm đến thách thức xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa giữ gìn và khai thác, mục tiêu kinh tế và mục tiêu văn hóa đồng thời bảo tồn di sản một cách bền vững.

Ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hưởng lợi từ di sản. Ảnh: Hồng Minh.

Ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hưởng lợi từ di sản. Ảnh: Hồng Minh.

Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ di sản. “Để khuyến khích và tạo điều kiện để cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tham gia bảo tồn di sản, cần có chính phù hợp, tuyên truyền nâng cao nhận thức để doanh nhân, doanh nghiệp nhận thức trách nhiệm tự giác chăm lo, bảo vệ vun đắp các di sản. Doanh nhân, doanh nghiệp cần thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng để tham gia hiệu quả vừa đạt được mục tiêu kinh tế vừa góp phần lan tỏa giá trị di sản hài hòa, nhân văn và có bản sắc”, ông Trần Văn Mạnh nói.

Ông Trần Đình Thành – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) – nhất trí với các ý kiến được các nhà nghiên cứu, nhà khoa học phát biểu tại diễn đàn. Việc gìn giữ, bảo tồn, phát triển và trao truyền di sản văn hóa cho các thế hệ mai sau cần đảm bảo yếu tố quan trọng là tính khoa học, mà không phải bảo tồn theo hình thức.

Theo TPO

10:12:17 24-11-GMT+0700

Tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp phát huy, bảo tồn và khai thác các nguồn tài nguyên văn hóa là một trong các vấn đề được nêu ra tại diễn đàn ‘Doanh nhân, doanh nghiệp với bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa’ nhân Ngày Di sản […]

Đối tác của chúng tôi