Sự kiện - chuyên đề:

Kích cầu du lịch nội địa: Giảm giá nhưng phải nâng “chất”

Du lịch Việt Nam đang đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa sau dịch Covid-19. Tuy vậy, việc giảm giá kích cầu du lịch không đồng nghĩa với giảm chất lượng.

Theo Enternews

09:45:49 17-06-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi