Sự kiện - chuyên đề:

Kiểm Lâm Thanh Hóa: Chủ động làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

VHDN: Thanh Hóa có 27/27 huyện, thị, thành phố có rừng; tổng diện tích rừng hiện có 641.893 ha (rừng tự nhiên 393.364 ha; rừng trồng 248.529 ha). Qua rà soát, đến nay toàn tỉnh có trên 48.000 ha rừng trọng điểm cháy, phân bố chủ yếu ở 134 xã của 16 huyện, thị xã, thành phố. Với trạng thái là rừng hỗn giao nứa – gỗ, rừng nứa vầu, le…, thực bì chủ yếu là cỏ tranh, lau lách, ràng ràng, cành khô lá rụng… Đặc biệt, với gần 10.000 ha rừng thông trồng ở cấp tuổi 3-5, phân bố ở 9 huyện: Tĩnh Gia, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, TP. Thanh Hóa, Thạch Thành, Như Thanh, Triệu Sơn, đây là khu vực trọng điểm cháy rừng rất cao của tỉnh, có nguy cơ xảy ra cháy lớn trong mùa khô hanh, nắng nóng.

Cán bộ Cục Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ký kết kế hoạch phối hợp bảo vệ rừng, PCCCR giữa Chi cục Kiểm lâm với các lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng, các Ban của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa – Đời sống và Đài PT-TH tỉnh, để thực hiện công tác tuyên truyền BV&PTR, PCCCR.

Chuẩn bị cho mùa nắng nóng có nguy cơ cháy rừng cao, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng; kiện toàn Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng từ huyện đến xã và chủ rừng nhà nước; kiểm tra đôn đốc của cấp trên đối với cấp dưới; xây dựng công trình, trang bị phương tiện, máy móc thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng.

Kết quả 3 tháng đầu năm 2020 đã tổ chức trên 120 hội nghị tuyên truyền tập trung, ký cam kết chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy rừng với 1900 hộ sống ven rừng; sửa chữa 125 km và làm mới hơn 30 km đường băng cản lửa; phát dọn làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng 220 ha; đốt trước vật liệu cháy được 670 ha; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần sẵn sàng chữa cháy rừng (cấp huyện 5.200 người, cấp xã 17.000 người; 480 xe ô tô các loại; 12.500 xe máy, 840 máy móc thiết bị sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng).Có được kết quả trên, là sự cố gắng nỗ lực của công chức, viên chức Kiểm lâm Thanh Hóa, cùng với sự vào cuộc thực sự của các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan truyền thông để tăng cường triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát và phòng, chống nguy cơ cháy rừng xảy ra vào mùa nắng nóng.

Trần Thu Hà

09:32:59 15-06-GMT+0700

VHDN: Thanh Hóa có 27/27 huyện, thị, thành phố có rừng; tổng diện tích rừng hiện có 641.893 ha (rừng tự nhiên 393.364 ha; rừng trồng 248.529 ha). Qua rà soát, đến nay toàn tỉnh có trên 48.000 ha rừng trọng điểm cháy, phân bố chủ yếu ở 134 xã của 16 huyện, thị xã, thành […]

Đối tác của chúng tôi