Sự kiện - chuyên đề:

Kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm

Sáng 20/12, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) tại địa bàn huyện Đan Phượng.

Tham gia đoàn có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải báo cáo tại cuộc kiểm tra.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải báo cáo tại cuộc kiểm tra.

Công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng được tăng cường

Báo cáo của Huyện ủy Đan Phượng cho thấy, thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU và Kết luận số 21-KL/TW, huyện Đan Phượng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Theo đó, toàn huyện tổ chức 117 hội nghị quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XIII) với tỷ lệ tham dự đạt 96,1%; chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch và 98 văn bản liên quan đến công tác PCTNTC và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị T.Ư 4 (khóa XIII).

Ngoài ra, cùng với việc thành lập các ban chỉ đạo về công tác GPMB, ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Qua đó, huyện Đan Phượng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTNTC.

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện theo đúng quy định các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nhất là các định mức, chế độ trong chi ngân sách và quản lý sử dụng tài sản công; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên. 80/80 đơn vị đã thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách. Công tác đấu thầu, chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt tỷ lệ 100%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.

Đáng chú ý, Huyện ủy Đan Phượng đã quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra đối với 48 tổ chức Đảng và 19 đảng viên; thành lập 11 đoàn giám sát đối với 17 tổ chức Đảng và 2 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng và 5 đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của huyện đã tổ chức 72 cuộc phản biện xã hội. Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện tốt chức năng giám sát và thông qua giám sát phát hiện 13 việc có sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản…

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận việc Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy; Kết luận số 21-KL/TW của T.Ư.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Đan Phượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về PCTNTC; thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, nắm chắc cơ sở, chú trọng thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân; kịp thời kiểm tra, xác minh khi có đơn thư phản ánh cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị huyện phát huy vai trò của các cơ quan tư pháp trong thực hiện PCTNTC. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để hướng tới nền hành chính phục vụ. Qua đó, góp phần PCTNTC, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Quang cảnh cuộc kiểm tra.

Quang cảnh cuộc kiểm tra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác PCTNTC; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm.

Nhấn mạnh còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Đan Phượng tập trung triển khai các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm Nhân dân được đón năm mới và Tết Nguyên đán an lành, hạnh phúc.

Theo KTĐT

15:51:48 20-12-GMT+0700

Sáng 20/12, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) tại địa bàn […]

Đối tác của chúng tôi