Sự kiện - chuyên đề:

Kim Liên: Xã nông thôn mới kiểu mẫu

VHDN: Kim Liên là xã đầu tiên của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014, cấp ủy Đảng, chính quyền cùng Nhân dân địa phương đã không ngừng phấn đấu xây dựng xã Kim Liên đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trụ sở Đảng, Chính quyền, MTTQ xã Kim Liên.

Trần Lâm Oanh

09:17:04 10-03-2022

VHDN: Kim Liên là xã đầu tiên của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014, cấp ủy Đảng, chính quyền cùng Nhân dân địa phương đã không ngừng phấn đấu xây dựng xã Kim Liên đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến […]

Đối tác của chúng tôi