Sự kiện - chuyên đề:

Kinh tế đi trước nhưng không có nghĩa là ‘quên’ văn hóa

Cho rằng kinh tế đi trước nhưng không có nghĩa là “quên” đi văn hóa, TS Nguyễn Viết Chức đặt vấn đề, văn hóa đang mất cân bằng với kinh tế, chính trị. Sự mất cân bằng ấy đã sinh ra hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sự trong sạch và vững mạnh của Đảng, phân tâm, suy giảm khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày 28/10, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các Hội đồng tư vấn vào các dự thảo văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tại Hội nghị đã có nhiếu ý kiến đóng góp thẳng thắn đối với các dự thảo văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; cùng sự tham gia của các vị trong Ban Chủ nhiệm và thành viên 7 Hội đồng tư vấn.

Không để tình trạng đầu tư cho văn hóa không tương xướng với đầu tư cho kinh tế

Mở đầu Hội nghị, TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa – xã hội xin “được nói thẳng thắn” vào các văn kiện khi còn là dự thảo.

TS Nguyễn Viết Chức nhận định, các báo cáo đã được chuẩn bị công phu, nội dung đầy đủ, toàn diện. Tuy nhiên vẫn còn quá dài, dàn trải và không làm nổi bật được đâu là nội dung quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 2021-2025. Bởi vậy, báo cáo cần có cách tiếp cận mới coi việc lãnh đạo toàn diện của Đảng là đương nhiên, từ đó nêu một cách cụ thể, sâu đậm những vấn đề trọng tâm nhất, cần thiết nhất phải giải quyết trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Nhấn mạnh đến lĩnh vực văn hóa, ông Chức cho rằng, những hạn chế, yếu kém trong báo cáo chính trị đã được chỉ ra khá nghiêm khắc và chính xác, đó là “văn hóa chưa được quan tâm quan tâm tương xứng với kinh tế và chính trị, chưa thực sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước”.

T.S Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa – xã hội góp ý tại Hội nghị

“Tại sao Nghị quyết Trung ương đã chỉ rõ văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển… nhưng vẫn chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế và chính trị? Kinh tế đi trước nhưng không có nghĩa là “quên” đi văn hóa. Kinh tế có thể đi trước nhưng văn hóa phải đi liền theo, không để tình trạng đầu tư cho văn hóa không tương xướng với đầu tư cho kinh tế như nhiều ý kiến nhận xét hiện nay”, ông Nguyễn Viết Chức đặt vấn đề.

Từ đó, ông Chức đặt vấn đề, văn hóa đang mất cân bằng với kinh tế, chính trị. Sự mất cân bằng ấy đã sinh ra hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sự trong sạch và vững mạnh của Đảng, phân tâm, suy giảm khối đại đoàn kết toàn dân.

“Nhân dân không thể tin vào “bộ phận không nhỏ” tham nhũng, thoái hóa, biến chất. Nhân dân không thể chấp nhân thói tham lam, vụ lợi, bè phái, ích kỷ, buông thả, suy đồi… trái với văn hóa truyền thống “Đói cho sạch, rách cho thơm”, “thương người như thể thương thân”, ông Chức nêu thực tế và cho rằng căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển trong tình hình mới, dự thảo văn kiện cần viết lại phần nói về văn hóa, cả cách đặt vắn đề, cả nội dung và cấu trúc.

Thực tế cho thấy, quan điểm của Đảng về văn hóa hoàn toàn đúng đắn, có tính xuyên suốt các thời kỳ cách mạng Việt Nam, vấn đề là giải pháp để thực hiện có hiệu quả mà thôi.

“Đổi mới cần cách nhìn mới, tư duy và hành động mới, nhưng không thể không bài bản, không hệ thống, thấy gì làm nấy, sẽ lợi bất cập hại và hậu quả khôn lường nhất là trong lĩnh vực văn hóa”, ông Nguyễn Viết Chức nói.

Không được xem nhẹ tham nhũng “vặt”

Nêu ý kiến, PGS.TS Trần Hậu, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học – Giáo dục và Môi trường nhận định công tác phòng chống tham nhũng đã được dự thảo báo cáo nêu nên khá đầy đủ theo tinh thần kiên quyết, kiên trì, tuy nhiên cần đi sâu vào nguồn gốc của hiện tượng tham nhũng lãng phí đó là chủ nghĩa quan liêu.

“Chủ nghĩa quan liêu sản sinh ra tệ độc đoán, chuyên quyền, duy ý chí, gia trưởng, phong kiến, xa dân, thói đặc quyền, đặc lợi. Đó là miếng đất dung dưỡng nạn tham nhũng, lãng phí”, ông Trần Hậu nói.

Do vậy để chống tham nhũng tận gốc, ông Trần Hậu kiến nghị cần phải chống chủ nghĩa quan liêu, chống chính sách và cơ chế quan liêu, chống tác phong và lãnh đạo quan liêu.

Ông Trần Hậu cũng cảnh báo, trong cuộc chiến chống tham nhũng cần kiên quyết xử lý những vụ tham nhũng lớn nhưng không được xem nhẹ tham nhũng “vặt” bởi nó ảnh hưởng nhức nhối đối với đời sống hàng ngày của người dân và lòng tin của họ không hề nhỏ nếu tích tụ lâu ngày thì hậu quả sẽ lớn.

PGS.TS Trần Hậu, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học – Giáo dục và Môi trường góp ý tại Hội nghị.

Đồng quan điểm ông Phạm Xuân Sơn, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào cho rằng, trong dự thảo phần xây dựng Đảng cần có một mục riêng đánh giá về kết quả công tác phòng chống tham nhũng bởi đây là một điểm nhấn rất nổi bật và quan trọng của kỳ Đại hội XII.

Theo ông Sơn, những kỳ đại hội trước, Đảng đã nhận diện những nguy cơ của tham nhũng nhưng mà không làm được nhưng kỳ Đại hội XII công tác này đã có những kết quả nhất định.

Mặc dù chưa thể ngăn ngừa, ngăn chặn triệt để quốc nạn tham nhũng, chưa thể làm cho những người muốn tham nhũng, những người thoái hóa không dám, không thể tham nhũng nhưng rõ ràng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là ấn tượng đã góp phần củng cố niềm tin của của nhân dân với chế độ.

Ông Phạm Xuân Sơn, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào góp ý tại Hội nghị.

“Dư luận, người người dân “phấn khích” và mong muốn trong kỳ Đại hội tới công tác phòng chống tham nhũng cần tiếp tục triển khai quyết liệt, toàn diện và cũng mong những người có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, liêm khiết, tâm huyết, kiên quyết, kiên trì với cuộc chiến chống “quốc nạn” tham nhũng” – ông Sơn nói.

Theo ĐĐK

15:24:33 28-10-GMT+0700

Cho rằng kinh tế đi trước nhưng không có nghĩa là “quên” đi văn hóa, TS Nguyễn Viết Chức đặt vấn đề, văn hóa đang mất cân bằng với kinh tế, chính trị. Sự mất cân bằng ấy đã sinh ra hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sự trong sạch và vững […]

Đối tác của chúng tôi